Ändringar i avfallsförordningen

Sedan den 1 augusti har en ny avfallsförordning trätt i kraft och med förändringar som omfattar de flesta företag. Ändringen gäller kravet på anteckningar över det farliga avfall som hanteras av företaget. Det fanns redan tidigare krav på att den som genererar farligt avfall och som skickar iväg det till återvinning skulle journalföra avfallstyp, mängd […]