Månad: december 2020

Certway förklarar

Vad innebär en miljöcertifiering?

Det blir allt vanligare att det ställs krav på en miljöcertifiering vid både offentliga upphandlingar och från privata företag. Orsaken är ökad miljömedvetenhet till följd

Läs mer »
Nyhetsbrev

CertwayNytt december 2020

I nyhetsbrevet finner du bl a information om; Anmälan till SCIP-databasen, nya krav fr o m 5 januari 2021. Ge ditt KMA-arbete en vitamininjektion 2021!

Läs mer »