KMA är ett vanligt begrepp inom byggbranschen. Det omfattar bl a kvalitetsplaner, egenkontroller, miljöplaner och arbetsmiljöplaner m m.

Läs mer här!

 

Vilka är de vanligaste felen vid införande av ISO- och KMA-arbete? Ta del av våra tips och trix för att undvika de vanligaste fallgroparna.

Läs mer här!

 

Behöver du hjälp interna revisioner, utbildningar, införande av KMA-arbete eller hyra en samordnare ? Vi kan lösa det mesta, även med kort varsel!

Läs mer här!

Standarder vi arbetar med

ISO 9001

ISO 9001 är standarden där du certifierar ditt kvalitetsarbete, dvs hur du uppfyller de krav som kunder ställer på dig. 

För mer information om ISO 9001 ...

ISO 14001

Vill du få en stämpel på ditt miljöarbete är det ISO 14001 du ska välja. En miljöcertifiering kan även vara en fördel vid offentliga upphandlingar.

För mer information om ISO 14001...

ISO 45001

ISO 45001 är standarden som du väljer om du ska arbetsmiljöcertifiera dig. Viste du att kraven på en arbetsmiljöcertifiering ökar vid offentliga upphandlingar?

För mer information om ISO 45001...

ISO 27001

ISO 27001 är en certifiering av ditt arbete med informationssäkerhet. På köpet får du även kontroll på ditt GDPR-arbete. 

För mer information om ISO 27001...

FR2000

FR2000 är en integrerad standard där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet är integrerat. Lämplig för små och medelstora företag som vill certifiera sig. 

För mer information om FR2000...

ISO 3834

Är du ett svetsande företag kanske du vill kvalitetscertifiera ditt svetsarbete. Då är det ISO 3834 som du ska välja.

För mer information om ISO 3834...

Konsultens förmåga att förmedla systemets uppbyggnad och tänkesätt har varit utmärkt.

Thomas Svärdsen, A Rengörarna i Sörmland AB

Detta och mycket mer kan vi hjälpa dig med!

Ledningssystem

Oavsett om det är ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och eller informationssäkerhet kan vi hjälpa dig. Inget uppdrag är för litet, för stort eller för svårt för oss. Vi löser det mesta!

För mer information om hur vi arbetar med ledningssystem...

Nulägesanalys

Om du redan har ett arbete med KMA eller informationssäkerhet, men är osäker om det räcker för en certifiering, kan en nulägesanalys vara en bra start. Då får du en bra bild av vad som återstår och våra kompetenta konsulter ger också konkreta tips hur du ska lösa det vid sin avrapportering. 

För mer information om våra nulägesanalyser...

Lagregister

Det sker ständigt förändringar i de lagkrav som du omfattas av. I vår lagregistertjänst hjälper vi dig att bevaka de miljö- och arbetsmiljölagar som är relevanta för dig. 

För mer information om vår lagregistertjänst...

Miljövarudeklarationer & EPD

En miljövarudeklaration, eller EPD som det också kallas, är en beskrivning av en produkts miljöpåverkan. Kraven på just miljövarudeklarationer bara ökar och vi hjälper dig gärna!

För mer information om Miljövarudeklarationer och EDP:er...

Hyr en KMA-samordnare

Ibland räcker inte de interna resurserna till för KMA-arbetet. Vi kan då bistå med den kompetens och de resurser som du saknar. 

För mer information om vad det innebär att hyra en KMA-samordnare...

Interna revisioner

Internrevision är en typ av egenkontroll av KMA-arbetet. Ibland kan det vara bra att få andra ögon på sitt arbete för att komma vidare i sitt förbättringsarbete.

För mer information om interna revisioner...