Ändringar i avfallsförordningen

Sedan den 1 augusti har en ny avfallsförordning trätt i kraft och med förändringar som omfattar de flesta företag.

Ändringen gäller kravet på anteckningar över det farliga avfall som hanteras av företaget. Det fanns redan tidigare krav på att den som genererar farligt avfall och som skickar iväg det till återvinning skulle journalföra avfallstyp, mängd och vem som avfallet överlämnats till. Det var många som löste detta krav genom att använda redovisningen från avfallsentreprenören, men nu fungerar inte detta längre.

Det nya kravet innebär att anteckningarna ska föras innan transporten utförs! Dessutom ska uppgifterna fr o m den 1 november 2020 rapporteras in till Naturvårdsverket. De håller nu som bäst på att ta fram en app för detta.

Nu gäller detta inte bara för den som producerar farligt avfall utan även för alla verksamheter som:

  • transporterar farligt avfall,
  • samlar in farligt avfall,
  • behandlar farligt avfall samt
  • mäklar eller handlar med farligt avfall.

Mer information finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.