CARU Containers är numera ISO-certifierade enligt kvalitet & miljö

Stort grattis till CARU Containers och deras certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001!

CARU Containers säljer och hyr ut nya och begagnade fraktcontainrar över hela världen. Verksamheten bedrivs från kontor i åtta länder och i Sverige finns huvudkontoret i Göteborg, man samarbetar även med flera container-depåer runt om i Sverige.

CARU Containers grundades år 2000 och målet var att göra handeln med containrar mer professionell och mänsklig. Eftersom det är en sådan enkel produkt så erbjuder den ett oändligt antal möjligheter vilket gör den till en av 1900-talets bästa uppfinningar.

CARU Containers vill att det ska vara ett nöje att köpa eller hyra containrar. Enkelt, personligt, transparent och roligt. Och det verkar som om metoden fungerar: de har växt till att bli ett av de största containerföretagen i världen.

ISO-certifieringen innebär att man väljer att följa de mest erkända internationella standarderna för miljö- och kvalitetssäkring, vilka används över hela världen. Att bli certifierade är ett bevis på att verksamheten följer och aktivt jobbar för att förbättra miljön och har ett tydligt kvalitetstänk.

En ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 innebär också att kunderna kan känna sig trygga med CARU Containers som leverantör.

Jag vill tacka för att jag som konsult har fått förtroendet att vägleda er genom certifieringen. Det har varit ett nöje att få arbeta med ett så glatt och målmedvetet gäng.

Än en gång stort grattis till ISO-certifieringen!

//Catarina Granqvist, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.