Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad är det?

Alla företag är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att du som arbetsgivare ska kartlägga och ta fram åtgärder för att eliminera eller förebygga risker på arbetsplatsen. Om du behöver hjälp med detta, kontakta oss och vi hjälper till. Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Kraven som ställs på företagens systematiska arbetsmiljöarbete finns […]

Hjälp, Arbetsmiljöverket kommer på inspektion!

Arbetsmiljöverket inspektion

Du kanske har fått ett brev från Arbetsmiljöverket om att de ska komma på inspektion hos er. Kanske du känner lite oro inför detta besök, men så länge som du följer lagstiftningen har du inget att oroa dig för. Själva inspektionen innebär att du får svara på frågor om hur ni arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Det […]

KMA-handbok vad är det?

KMA i KMA-handboken, är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett vanligt begrepp, framför allt inom byggindustrin. Men begreppet används även inom andra branscher för att benämna sitt integrerade KMA-arbete. KMA-handbok är med andra ord inget annat än en handbok som beskriver företagets KMA-arbete, dvs hur de arbetar för att: kvalitetssäkra sina produkter/tjänster miljöanpassa sin […]

Lagbevakning- vad är det bra för?

Certway förklarar: Finns det krav på lagbevakning vid ISO-certifiering? Grunden i både ISO 14001 och ISO 45001 är att du ska uppfylla de författningskrav som är relevanta för ditt företag. Kravet i respektive standard är att du även måste ha en lagbevakning, för att säkerställa att du fångar upp ändringar i författningskraven på miljö- eller arbetsmiljöområdet. Men vad innebär […]

Arbetsmiljöplan- vad är det bra för?

Certway förklarar: Arbetsmiljöplan – vad är det bra för? Arbetsmiljöplan är ett vanligt krav inom byggbranschen, men vad är det egentligen? Och varför måste du ta fram en sådan? Detta och mycket mer kommer vi på Certway-förklara denna gång. Vad är en arbetsmiljöplan (AMP)? En arbetsmiljöplan, eller AMP som den också kallas, är en kartläggning […]

Vad är en arbetsmiljöcertifiering?

Certway förklarar: Vi ser ökade krav på arbetsmiljöcertifiering Vi på Certway har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster inom arbetsmiljöområdet och det är allt fler som vill gå hela vägen till en arbetsmiljöcertifiering. Det finns två gemensamma faktorer till den ökade efterfrågan: Företaget ska vara med i en offentlig upphandling och där finns det krav […]

KMA-plan, vad är det?

Inom byggbranschen är det vanligt med KMA-planer. Men vad är det egentligen? KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och följaktligen är en KMA-plan, en plan som beskriver hur du säkrar byggprojektet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. KMA-planens kvalitetssäkring Kvalitetsdelen i KMA-planen beskriver hur du kvalitetssäkrar byggprojektet. En viktig del i detta är kontrollplanen som beskriver alla egenkontroller […]

Kinna Måleri är nu certifierade

Vi gratulerar Kinna Måleri AB till certifieringen mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Kinna Måleri AB erbjuder måleritjänster till byggbolag och fastighetsbolag, både kommunala och privata fastighetsägare. De målar, tapetserar och renoverar även för privata uppdragsgivare. Det ska vara enkelt och tryggt att anlita Kinna Måleri, en viktig del är att du har en kontaktperson genom hela […]