Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad är det?

Alla företag är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att du som arbetsgivare ska kartlägga och ta fram åtgärder för att eliminera eller förebygga risker på arbetsplatsen. Om du behöver hjälp med detta, kontakta oss och vi hjälper till. Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Kraven som ställs på företagens systematiska arbetsmiljöarbete finns […]

Vilken utbildning krävs för en ISO-certifiering?

När det gäller ledningssystem och certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och eller ISO 27001 finns det en uppsjö av utbildningar att välja på. Men vilka utbildningar krävs egentligen för att ditt företag ska kunna få sin certifiering? Egentligen varierar kraven beroende på vilken standard som du ska certifiera dig mot. Det kan också variera beroende på vilken bransch […]

KMA-handbok vad är det?

KMA i KMA-handboken, är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett vanligt begrepp, framför allt inom byggindustrin. Men begreppet används även inom andra branscher för att benämna sitt integrerade KMA-arbete. KMA-handbok är med andra ord inget annat än en handbok som beskriver företagets KMA-arbete, dvs hur de arbetar för att: kvalitetssäkra sina produkter/tjänster miljöanpassa sin […]

Hållbarhetsplan för småföretag

Studier visar att 7 av 10 småföretag känner att det ställs hållbarhetskrav på dem, men bara 4 av 10 har en plan för att uppnå kraven. En av orsakerna är att man inte vet hur man ska göra. I veckans Certway förklarar, ger vi därför några tips på hur ni kan komma i gång med ert […]

Lagbevakning- vad är det bra för?

Certway förklarar: Finns det krav på lagbevakning vid ISO-certifiering? Grunden i både ISO 14001 och ISO 45001 är att du ska uppfylla de författningskrav som är relevanta för ditt företag. Kravet i respektive standard är att du även måste ha en lagbevakning, för att säkerställa att du fångar upp ändringar i författningskraven på miljö- eller arbetsmiljöområdet. Men vad innebär […]

ISO-certifiering i småföretag

Certway förklarar: Kan småföretag få en ISO-certifiering? Svaret på den frågan är självklart: JA, småföretag kan erhålla en ISO-certifiering och det är inte svårt! ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001, dvs alla certifieringsbara standarder kan användas i alla typer av företag och organisationer oavsett storlek och vilka produkter eller tjänster som man erbjuder. I standarderna kan […]

Arbetsmiljöplan- vad är det bra för?

Certway förklarar: Arbetsmiljöplan – vad är det bra för? Arbetsmiljöplan är ett vanligt krav inom byggbranschen, men vad är det egentligen? Och varför måste du ta fram en sådan? Detta och mycket mer kommer vi på Certway-förklara denna gång. Vad är en arbetsmiljöplan (AMP)? En arbetsmiljöplan, eller AMP som den också kallas, är en kartläggning […]

Vad är en miljöpolicy enligt ISO 14001?

Certway förklarar: Vad ska en miljöpolicy innehålla enligt ISO 14001? Det finns många tillfällen när en miljöpolicy efterfrågas. Det kan t ex vara vid offentliga upphandlingar eller någon miljöcertifierad kund som frågar efter den. Men vad är egentligen en miljöpolicy och vad behöver den innehålla för något? Vad är syftet med en miljöpolicy? Många tycker […]

Vad är en arbetsmiljöcertifiering?

Certway förklarar: Vi ser ökade krav på arbetsmiljöcertifiering Vi på Certway har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster inom arbetsmiljöområdet och det är allt fler som vill gå hela vägen till en arbetsmiljöcertifiering. Det finns två gemensamma faktorer till den ökade efterfrågan: Företaget ska vara med i en offentlig upphandling och där finns det krav […]

Vad innebär en miljöcertifiering?

Det blir allt vanligare att det ställs krav på en miljöcertifiering vid både offentliga upphandlingar och från privata företag. Orsaken är ökad miljömedvetenhet till följd av ”Greta-effekten” samt att företag som redan är miljöcertifierade ska kommunicera miljökrav på sina leverantörer. Men vad är en miljöcertifiering? Idag kan man miljöcertifiera sig mot 3 olika standarder: ISO […]