Utbildning KMA-samordnare – diplomerad

Bli utbildad KMA-samordnare Beskrivning Ansvarar du för att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet (KMA)? Kommer det krav från kunder om systematiskt KMA? Behöver ni ta ett helhetsgrepp om frågorna? Då är detta rätt utbildning för dig och din organisation! Vi har under de senaste åren uppmärksammat att våra kunder antingen fått nya KMA-samordnare eller att […]

KMA-handbok vad är det?

KMA i KMA-handboken, är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett vanligt begrepp, framför allt inom byggindustrin. Men begreppet används även inom andra branscher för att benämna sitt integrerade KMA-arbete. KMA-handbok är med andra ord inget annat än en handbok som beskriver företagets KMA-arbete, dvs hur de arbetar för att: kvalitetssäkra sina produkter/tjänster miljöanpassa sin […]

Vad gör en ISO-ansvarig?

Företag som är certifierade har oftast en ”ISO-ansvarig”, dvs en person som ansvarar för ”ISO-arbetet”. Andra titlar för den ISO-ansvariga kan vara miljösamordnare, miljöansvarig, kvalitetsansvarig, kvalitetschef, KMA-ansvarig etc. Men vad gör en ISO-ansvarig och måste det bara vara en person. Vilka arbetsuppgifter har en ISO-ansvarig? Vanliga arbetsuppgifter för en ISO-ansvarig varierar givetvis med vilken standard […]

Arbetsmiljöplan- vad är det bra för?

Certway förklarar: Arbetsmiljöplan – vad är det bra för? Arbetsmiljöplan är ett vanligt krav inom byggbranschen, men vad är det egentligen? Och varför måste du ta fram en sådan? Detta och mycket mer kommer vi på Certway-förklara denna gång. Vad är en arbetsmiljöplan (AMP)? En arbetsmiljöplan, eller AMP som den också kallas, är en kartläggning […]

KMA-plan, vad är det?

Inom byggbranschen är det vanligt med KMA-planer. Men vad är det egentligen? KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och följaktligen är en KMA-plan, en plan som beskriver hur du säkrar byggprojektet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. KMA-planens kvalitetssäkring Kvalitetsdelen i KMA-planen beskriver hur du kvalitetssäkrar byggprojektet. En viktig del i detta är kontrollplanen som beskriver alla egenkontroller […]

Ny KMA-konsult på Certway!

Vi har nöjet att presentera vår nya KMA-konsult Catarina Grankvist.Hon kommer närmast från Kinnarps-koncernen där hon haft olika roller såsom strategisk inköpare, internrevisor, verksamhetsutvecklare, kvalitetscontroller och projektledare.Catarina utgår från Floby och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000 och GDPR. Hon är även behjälplig när det gäller inköpsprocessen, leverantörsdeklarationer och […]