KMA-handbok vad är det?

KMA i KMA-handboken, är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett vanligt begrepp, framför allt inom byggindustrin. Men begreppet används även inom andra branscher för att benämna sitt integrerade KMA-arbete. KMA-handbok är med andra ord inget annat än en handbok som beskriver företagets KMA-arbete, dvs hur de arbetar för att: kvalitetssäkra sina produkter/tjänster miljöanpassa sin […]

Vad gör en ISO-ansvarig?

Företag som är certifierade har oftast en ”ISO-ansvarig”, dvs en person som ansvarar för ”ISO-arbetet”. Andra titlar för den ISO-ansvariga kan vara miljösamordnare, miljöansvarig, kvalitetsansvarig, kvalitetschef, KMA-ansvarig etc. Men vad gör en ISO-ansvarig och måste det bara vara en person. Vilka arbetsuppgifter har en ISO-ansvarig? Vanliga arbetsuppgifter för en ISO-ansvarig varierar givetvis med vilken standard […]

KMA-plan, vad är det?

Inom byggbranschen är det vanligt med KMA-planer. Men vad är det egentligen? KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och följaktligen är en KMA-plan, en plan som beskriver hur du säkrar byggprojektet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt. KMA-planens kvalitetssäkring Kvalitetsdelen i KMA-planen beskriver hur du kvalitetssäkrar byggprojektet. En viktig del i detta är kontrollplanen som beskriver alla egenkontroller […]