Vilka är Certways KMA-konsulter?

Om du ska anlita en ISO eller KMA-konsult kan du vara säker på att våra konsulter har mångårig erfarenhet av att både bygga och driva KMA-arbete. Tillsammans med dig kommer vi att vägleda dig till ett effektivt KMA-arbete och en lättadministrerad ISO-certifiering.

Marie J

Marie Jansson

Din första kontakt med oss

Marie är vår trevliga säljkoordinator som är den första som du som kund kommer i kontakt med. Hon kan svara på alla dina frågor på ett sätt så att du förstår och hon är också den som tar fram och följer upp våra offerter.

Förutom det så är hon behjälplig med att utföra kundundersökningar, göra anmälningar av transport av farligt avfall samt ta fram utbildningsintyg till våra kunder. Det är även Marie som ansvarar för våra egna kundundersökningar efter utfört uppdrag.

IMG_7628_webb_2048_fotograf_christin_sylvander

Gunilla Mattsson

Fråga henne om lagkrav

Gunilla är grundaren och hjärnan bakom Certway AB. Hon har arbetat som KMA-konsult inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö sedan 1998. Hon har själv väglett omkring 250 företag till certifiering inom ISO 14001, ISO 9001, AFS.2001:1, ISO 45001 samt FR2000.

Gunilla är också den av oss som har mest erfarenhet av multisite-certifieringar. Branscher som hon har arbetat med är bl a mekaniska verkstäder, IT-bolag, VVS-konsulter, mätningskonsulter, anläggnings-företag, glasmästerier, bygg, däckföretag, varuförsäljning, tryckerier, resebyråer, kosmetik, hotell, restauranger och konferensanläggningar.

Gunilla är vår KMA-konsult som är stationerad i Stockholm.

Foto: Fotograf Christine Sylvander

Monika Källström

Monika Källström

Senior KMA-konsult Göteborg

Monika är vår eminenta seniorkonsult i Göteborgsområdet. Hon har arbetat med ISO-standarderna i drygt 15 år och fokuserar på ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001. Med en grund som kommunikationsstrateg tar hon sig gärna an både miljökommunikation och hållbarhetsredovisning.

Enkla och effektiva ledningssystem, det är hennes motto. Monika är en mycket uppskattad konsult bland våra kunder.

Under sina drygt 10 åren hos Certway har hon väglett företag inom många branscher; bygg & anläggning, mekaniska verkstäder, tjänsteföretag samt rena industri- & produktionsanläggningar.

Monika har mer än 25 års erfarenhet av att driva ledningsfrågor, en bra erfarenhet då det gäller att få med sig ledningen i det vi kallar ”ledningens engagemang”.

Åke Söderström

Åke Söderström

Seniorkonsult och vår tusenkonstnär

Åke har erfarenhet från allt och har
bl a arbetat på ÅF, Roslagsbostäder, Temabo samt drivit eget företag inom avfalls- och konsultbranschen.

Med sitt lugn och humoristiska sätt har Åke väglett företag till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 45001 och FR2000. Han är även behjälplig när det gäller ledarskapsfrågor, hållbarhetsredovisningar, lönekartläggningar, jämställdhetsplaner och energikartläggningar m m.

Åke har mer än 20 års erfarenhet som konsult och han är både vår sjukvårds- och byggbranschexpert i Stockholmsregionen.

Åke är vår hållbarhets- och KMA-konsult som är stationerad i Norrtälje.

231218Advent_Sofia7 web

Sofia Rosenkvist Wittsell

Fråga henne om KMA-arbete inom byggbranschen

Sofia kommer från bygg- och anläggningsbranschen och har jobbat med entreprenörers och hantverkares kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor hela sitt yrkesverksamma liv, som konsult sedan 2013. Sofia är vår expert inom bygg- och anläggning, har också erfarenhet av ledningssystem för andra branscher som processindustri, mekaniska verkstäder, restaurang, hotell och konferens samt IT-bolag och konsultföretag mm.

Sofia är vår KMA-konsult som utgår från Hallsberg och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000.

Ann Jonsson

Ann Jansson

Erfarenhet från sjukvård & mekanisk verkstad

Ann har jobbat med kvalitets- ledningssystem sedan 1990 i olika roller som t ex kvalitetsingenjör, kvalitets- och miljösamordnare samt KMA-ansvarig inom tung verkstadsindustri, processindustri, (pappersbruk), grafisk industri, handel, tjänster, service och logistik. Hon har även ett förflutet inom sjukvården.
Även Ann är en mycket uppskattad konsult som med sin värmländska humor gör införandet av ledningssystemet lite roligare.

Ann är lokaliserad i Stockholm och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och AFS 2001:1. Hon har även erfarenhet som tredjepartsrevisor av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

Ann är vår hållbarhets- och KMA-konsult som utgår från Stockholm och Åmål.

Anna Lundh Gren

Anna Lundh- Gren

KMA-Konsult & expert bygg/ myndighets- frågor

Anna har arbetat med ledningssystem sedan 2011. Hon hämtar mycket av sin erfarenhet från sina 13 år inom bygg-branschen, främst från entreprenadsidan. Anna har även arbetat som byggnads-inspektör och är förtrogen med myndighetsfrågor och myndighets-utövning.

Hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000.

Anna är vår KMA-konsult som utgår från Örebro.

Anders Andersson

Anders Anderssson

KMA-konsult, företags- utveckling & informations-säkerhet

Anders har arbetat med ekonomi, IT, företagsutveckling, styrelsearbete och kvalitet och miljö sedan 1992. Han har erfarenhet som CFO, VD, kvalitets- & miljöansvarig och IT-ansvarig i Sverige och utomlands.

Anders  konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 45001 och FR2000.

Anders är vår KMA-konsult utgår från Stockholm.

Axel Cullberg

Axel Cullberg

expert inom LCA, EPD, cirkulär ekonomi & klimatberäkningar

Som erfaren konsult inom LCA, har Axel samlat på sig en omfattande erfarenhet av rådgivning och konsultarbete för kunder inom en rad olika branscher, inklusive kraftproduktion, fordonsindustri, elektroniktillverkning, byggsektorn samt hälsa- och hygienbranschen.

Han besitter bred erfarenhet av LCA, EPD, cirkulär ekonomi och klimatrådgivning, och är engagerad i att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller kundsspecifika behov.

Axel är en expertanvändare av Sphera LCA-FE (tidigare känt som GaBi) och besitter även djup kunskap om Greenhouse Gas Protocol, både företags- och produktstandarden.

Catarina Granqvist

Catarina Granqvist

kan allt om GDPR & inköp

Catarina kommer närmast från Kinnarps-koncernen där hon haft olika roller såsom strategisk inköpare, internrevisor, verksamhetsutvecklare, kvalitetscontroller och projektledare.

Hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000 och GDPR. Hon är även behjälplig när det gäller inköpsprocessen, leverantörsdeklarationer och leverantörsbedömningar.

Catarina är vår KMA-konsult som utgår från Floby/Skövde. 

Ralph Lindblad

Ralph Lindahl

fråga honom om organisation & ledarskap

Ralph har sedan 2003 arbetat som VD, interim VD och med konsultuppdrag på företag inom bl.a. kemi, elektronik, IT, industri, handel, marint och lantbruk samt haft ett flertal styrelseuppdrag. Med sin erfarenhet från detta är han en uppskattad konsult som tar sina kunders ledningssystem till nästa nivå.

Ralphs konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000. Han har även uppdrag som tredjepartsrevisor av kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

Ralph är vår KMA-konsult som utgår från Onsala.

Tomas Weber ny (2)

Tomas Weber

expert stöldskydd / säkerhets- installationer

Tomas är en av våra nytillkomna konsulter, han har mer än 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och besitter stor kunskap inom gällande normer anläggarfirma inbrottslarm, brandlarm, kamerabevakning, lås och larmcentralverksamhet. Kompetenser som kompletterar vårt konsultteam väl.

Tomas har sedan 2011 varit revisionsledare för externa revisioner inom anläggarfirma-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem samt sedan 2016 utfört uppdrag som internrevisor. Hans konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000.

Tomas är vår KMA-konsult som utgår från Nyköping.

Ida-J

Ida Jansson

KMA-konsult med fokus på internrevision

Ida är en av våra nyaste tillskott inom vårt konsultteam. Hon har en bakgrund inom processindustrin och är litet av en expert på hantering av kemikalier. För Ida är inget omöjligt och hon driver sina uppdrag med stort engagemang och glimten i ögat. 

Hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000 och interna revisioner. Hon kommer även förstärka vårt EPD-team.

Ida är vår KMA-konsult som utgår från södra Stockholm. 

Viktor-Hakkarainen-002

Viktor Hakkarainen

Kan allt om EPD och LCA

Viktor brinner för livscykelanalyser och EPD:er och har drivit ett 20-tal EPD:er till publicering. Han kommer närmast från LCA Väst och Miljögiraff, när vi lyckades värva honom till vårt team. 

Viktor har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult på AFRY och hade även där fokus på livscykelanalyser, men också cirkulär ekonomi och strategisk hållbarhet. Han har även ett förflutet som  VVS konsult på Entreprenadplanering och designade då ritningar för ventilation, värme och spillvattensystem samt utförde energiberäkningar, inneklimatsimuleringar och samordning för hållbart byggande

Viktors konsultområden är främst EPD:er och livscykelanalyser (LCA).

Han utgår från Göteborg.

Mona Gustafsson 2

Mona Gustafsson

Om du vill förenkla ditt KMA-arbete

Mona har lång och bred erfarenhet från både tillverkningsindustrin och tjänstesektor, då hon har arbetat i flera olika roller så som inköp, marknad, kvalitet, produktion, förbättringsarbete. 

Mona drivs av att hålla KMA-arbetet på ett sätt som innebär att både lagkrav uppfylls och KMA-arbetet blir enkelt att administrera. 

Monas konsultområden är främst ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000 och interna revisioner.

Mona utgår från Västervik.