Eggvena Schakt AB – certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001!

Det är inte alla som mäktar med att ta alla tre standarderna på en gång men det gjorde ni med den äran! Nu har ni ett kvitto på att ert systematiska ledningssystem för kvalitet-, miljö– och arbetsmiljö är på plats och ni kan fortsätta arbeta mot ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan och ännu bättre kontroll över era arbetsmiljörisker. Certway gratulerar till ISO-certifieringen!
Eggvena Schakt AB valde FirstCert AB som revisionsbolag.

Eggvena Schakt AB är ett entreprenadföretag med stora ambitioner att växa och för dem är ISO-arbetet ett naturligt steg på deras resa. Eggvena Schakt AB verkar i Västra Götaland och utför entreprenaduppdrag åt företag, privatpersoner och kommuner med mottot: ”Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd”. Läs mer om företaget på hemsidan

”Vi vill tacka Certway för fantastisk stöttning genom detta arbete som har gett oss en djupare förståelse för vår egen verksamhet och nya verktyg för framtiden. Slutprodukten överträffade mina förväntningar.” //Daniel Gustavsson, VD

Kontaktpersoner; Daniel Gustavsson, VD och Christofer Andreason, projektledare.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.