Eleganti – stort grattis till er kvalitets- och miljöcertifiering

Projektet startades upp i augusti och målet var att certifiera sig under hösten. Tack vare engagerad ledning och personal klarade man målet – med god marginal. Man tog hjälp av Certways konsult Catarina Granqvist som har hjälpt till med vägledning, framtagning och implementering av ledningssystemet som är baserat på ISO 9001 och ISO 14001.

Under implementeringen av ledningssystemet har Elegantis ledning sett stora fördelar med att uppfylla kraven i standarderna eftersom man samtidigt förenklar och underlättar det dagliga arbetet.

Eleganti har varit aktiva på de svenska och kinesiska marknaderna och arbetat med e-handel och försäljning av hälsovårdsprodukter i Sverige sedan 2015. År 2019 etablerade man ett team i Kina, vilka besöker fabriker och säkerställer kvalitet och dokumentation för medicinska förbrukningsvaror.

Eleganti erbjuder sourcing-tjänster åt företag, myndigheter och sjukvård samt bedriver B2B-handel i Norden inom medicinsk-tekniska produkter, medicinska förbrukningsartiklar och personlig skyddsutrustning. Lager och kontor finns i Stockholm och kunderna återfinns bl.a. i Sverige, Danmark, USA och England.

Återigen ett stort grattis till ISO-certifikaten!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.