EN 1090

certifiering av stål & aluminiumkonstruktioner
Certway-EN_1090-150x150

Är du i behov av en certifiering enligt EN 1090?

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad vi hjälper till med är att vägleda svetsföretag i deras EN 1090-certifiering. För att du ska kunna bli EN 1090-certifierad krävs även svetsprocedurer enligt ISO 3834 (om du är ett svetsande företag). Du kan även välja att lägga till ISO 9001 som underlättar arbetet betydligt.

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Vad är EN 1090?

EN 1090 är en standard för att certifiera stålkonstruktioner och sedan 1 juli 2014 finns det ett lagkrav på att verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige, måste vara certifierade enligt EN 1090-1.

Det innebär att de verkstäder och entreprenörer som berörs av kravet och som inte är certifierade, enligt lag inte kan leverera sina produkter/tjänster inom området.

Vad krävs enligt EN 1090?

EN 1090 ställer krav på:

  • Svetsplaner, som ska upprättas enligt ISO 3834.
  • Svetsmetod, det finns begränsningar vilka svetsmetoder som är godkända. Enbart ett visst antal svetsmetoder enligt ISO 4063 får användas.
  • Kvalificering av svetsmetoder och svetspersonal ska göras. Dvs enbart kvalificerade svetsmetoder ska användas och svetsningen ska utföras med användning av WPS:er (Svetsdatablad). Enbart kvalificerade svetsare och svetsansvariga får utföra jobbet.
  • Beredning och svetsutförande ska vara styrt och dokumenterat.
  • Acceptanskriterier ska vara identifierade. Även eventuella andra krav på svetsgeometrin ska tas i beaktning. Om inte kraven uppfylls ska varje fall bedömas baserat på komponentens funktion och felets karaktär, för att avgöra om svetsen är acceptabel eller ska repareras.
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.