Ett stort grattis till Nirsberg och KMA-certifieringen!

Dagarna före midsommar gick Nirsberg AB i mål med sina certifikat enligt ISO 9001ISO 14001 och ISO 45001 – utan en enda avvikelse! Inte så konstigt egentligen eftersom de redan jobbade strukturerat med sin verksamhet.

Anders Bratt, grundare av Nirsberg AB är uppväxt på gården Nirsberg anno 1794 i södra Jämtland. Där har människor levt och verkat nästgårds med naturkrafterna i 200 år.

Nirsberg AB gör detsamma. Varje medarbetare passar in i ett pussel av kunskap och drivkraft där medarbetares erfarenheter och kompetenser möter kundernas behov. Detta kombinerat med fokus och en stolthet att leverera bra resultat det är deras Naturkrafter idag.

Nirsberg AB etablerades 2017 och är idag ett växande företag som levererar tekniktjänster till industri, elnätsägare och utförande-entreprenörer i Mälardalen med omnejd. Bolagets huvudinriktning är inom el, anläggning och elkraft.

Tillsammans med Nirsbergs ledning, Anders Bratt och Mika Vintergrip, har vi samlat ihop och förtydligat förtagets arbetssätt så att det uppfyller ISO-standardernas krav.

Ett stort Grattis!

//RosMarie Lundqvist, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.