Läs mer om våra kurser och event

Utbildning & event

Läs mer om våra utbildningar och event

event

KMA - dagen

Inom EU sker det idag stora omställningar med målsättningen att göra företag med konkurrenskraftiga genom att vara hållbara. Men vet du hur denna gröna omställning påverkar ditt företag? Känner du till begrepp som taxonomi, CSRD och vilka miljöpåståenden är OK att använda sig av?

Under årets upplaga av KMA-dagen får du svar på dina frågor och även med dig verktyg för att möta dagens och morgondagens krav från kunder, myndigheter m fl.

utbildning

Lagregister - Hur gör man?

Om du är certifierad enligt ISO 14001, ISO 45001 eller FR2000 finns det krav på att du ska ha ett lagregister och du ska dessutom göra en dokumenterad efterlevnadskontroll. Under denna kurs får du lära dig om vilka krav som ställs, hur du fyller i ”styrs genom” samt hur  efterlevnadskontrollen görs och dokumenteras.

utbildning

KMA-samordnarutbildning - diplomerad

Vi har under de senaste åren uppmärksammat att våra kunder antingen fått nya KMA-samordnare eller att de som nyligen infört ledningssystem efterfrågat denna utbildning. Det kan också var så att rollen som KMA-samordnare blivit uppmärksammad och blivit vanligare under de senaste åren samt är tämligen komplex, därav behovet att utbilda personalen i dessa frågor.

Du får en integrerad och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000. Utbildningen kan avslutas med ett valfritt meriterande kunskaps- och diplomeringsprov.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.