Grattis Lieda AB till FR2000-certifieringen

Vi gratulerar Lieda AB till certifieringen enligt FR2000!

Lieda AB är ett företag med lång erfarenhet av projektledning inom industri, mark, bygg och organisation i Dalarna. Med en nära kundkontakt och en vision om att ha nöjda kunder, får du hjälp med att leda ditt projekt från start till mål.

Lieda arbetar i huvudsak med företag, kommuner och organisationer med uppdrag på beställarsidan, för att vara oberoende vid diskussioner med leverantörer och entreprenörer. Lieda har ett nära samarbete med Projektledarbyrån och har sitt kontor i Falun på regementsområdet.

”De roligaste projekten är de som innefattar ny teknik, nya uppgifter och/eller nya organisationer” säger Johan Berglind.

Från Certway har seniorkonsult Ann Jansson varit behjälplig i processen och certifieringen mot FR2000.

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.