Grattis till Målerispecialisten i Roslagen AB, nu KMA-certifierade

Vi gratulerar Målerispecialisten i Roslagen AB till certifieringen mot ISO 9001ISO 14001 och
ISO 45001.

Målerispecialisten i Roslagen AB erbjuder måleritjänster till byggbolag och fastighetsbolag, både kommunala och privata fastighetsägare. De erbjuder tjänster inom måleri (även traditionellt), fönsterrenovering och lackering av köksluckor.

Deras måtto: Det ska vara enkelt och tryggt att anlita Målerispecialisten i Roslagen.  Deras målsättning är att tillgodose sina kunders krav vid varje enskild order utifrån vad de lovar. ”Våra kunder ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet”, tydliggör Thomas och Alexander, ägarna av bolaget.

Deras verksamhet bygger på kunders och intressenters upplevelse av dem. Deras behov, krav och förväntningar är det som styr deras arbete. ”Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet”, säger ägarna.

Seniorkonsult Åke Söderström har stått för vägledningen gällande KMA-arbetet från Certways sida.

//Gunilla Matsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.