Infra-con är KMA-certifierade

Det är fantastiskt kul att få gratulera Infra-con till KMA-certifieringen.

Infra-con är ett växande företag med fokus på infrastruktur, mark, anläggning och betong. De utför arbeten och entreprenader i hela Sverige, men har sitt kontor i Örebro. Företaget startades 2015 med några enstaka anställda och har sedan dess stadigt växt till att idag vara ca 100 medarbetare och målet är fortsatt tillväxt.

Ska man växa så här fort och samtidigt vara effektiv och kunna prestera det som efterfrågas idag, så insåg Infra-con att det har många fördelar att tidigt styra upp och strukturera sitt verksamhetsledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 – kvalitet och miljö – var givet och beslutet att gå mot certifiering även av arbetsmiljön ISO 45001 kändes helt naturligt för Infra-con i denna utsatta bransch.

VD, arbetschefer, platschefer, ekonomi, skyddskommitté och flera medarbetare har tillsammans identifierat Infra-cons arbetssätt, förtydligat rutiner och hjälpmedel så att alla jobbar på samma sätt i projekten. Infra-cons deltagande i framtagningen av systemet har gjort att det både blir väl anpassat efter verksamheten och skapar engagemang hos de inblandade. För att få vägledning kontaktades Sofia Rosenkvist Wittsell på Certway som har erfarenhet av att införa system och kan leda rätt från början och pricka av kraven längs vägen till certifiering.

Vi började med det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompletterade dokumentationen med hur Infra-con redan tidigare arbetade och hur ansvar och befogenheter var fördelat. När det sedan var dags för kvalitets- och miljöarbetet var det lätt att komplettera och fortsätta i samma tankebanor, att utgå från Infra-cons processer och hur företaget faktiskt arbetar.

Vi på Certway önskar er all lycka i ert fortsatta KMA-arbete!

// Sofia Rosenkvist Wittsell, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.