Varför anlita en extern internrevisor?

Anledningarna till att anlita konsulter som Certway för internrevision, kan vara många. T ex kanske har du tagit fram ett ledningssystem på egen hand och behöver veta om du uppnår kraven för en certifiering? Eller driver du ett litet företag och har svårt att själv utföra en oberoende internrevision? Eller så är det så enkelt att de interna resurserna inte räcker till? Då kan det vara bra att ta till externa internrevisorer.

Men den bästa utväxlingen av interna revisioner är om man använder både interna och externa internrevisorer.

Varför då? Jo, interna internrevisorer har bättre kunskap om både hur arbetet ska fungera i praktiken och vilka som är de vanliga felen inom företaget. Den inhyrda konsultrevisorn är däremot mer uppdaterad på både nya författningskrav och tolkningar av standardens krav. Dessutom styrs konsultrevisorn inte av förutfattade meningar, utan reviderar ert arbete med öppna ögon.

Kombinationen av dessa två fokusområden och att man alternerar revisionerna (vartannat år) brukar vara en bra kombination för att vidareutveckla både arbetssätt och ledningssystem.

Varför anlita oss för internrevision?

Oavsett om du bara söker en extra resurs eller vill ha hjälp med någon särskild avvikelse hjälper vi dig att genomföra internrevision på ett professionellt sätt.

Vårt fokus ligger på att söka viktiga förbättringsområden inom ditt företag – snarare än att lägga fokus på att skriva avvikelser som inte tillför systemet något. Som bonus brukar vi även tipsa om trender eller nya fokusområden som vi har sett vid externa revisioner från certifieringsbolagen. 

Nämnde vi att några av våra konsulter även arbetar som revisorer på olika certifieringsbolag? 

 

Vi kan även utbilda era interna revisorer!

Om du vill utföra era interna revisioner i egen regi, kan vi även utbilda dina interna revisorer. Då gör vi en insats där vi både går igenom teorin (standardens krav och revisionsmetodik) samt utför praktiska övningar där vi utför internrevision hos er. 

Fördelen med att låta oss utföra utbildningen istället för att gå en öppen utbildning är många. Här är några: 

  • internrevisorn får utbildning i ditt företags rutiner för internrevision, 
  • öppna utbildningar riktar sig oftast till deltagare som vill bli certifieringsrevisorer, dvs metodiken och utförandet krånglas till, 
  • vi kan anpassa oss efter dina internrevisorers kompetens om ledningssystem och standarder.

 

Vad är internrevision?

I alla ledningssystem finns det krav på att interna revisioner ska genomföras. Internrevision kan liknas med en typ av egenkontroll av att ditt ledningssystem både är en naturlig del av det dagliga arbetet samt att det uppfyller kraven i aktuell standard.

Kravet är att resultatet från revisionen ska dokumenteras samt att upptäckta avvikelser ska analyseras och åtgärder vidtas för att avvikelsen om möjligt inte ska inträffa igen.