Ibland får man nöjet att arbeta med en kund där engagemanget för kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbetet är naturligt och sitter i väggarna. Kungsholmens budbilar, eller Kungsbud som de också kallas, är ett sådant företag. Det är med stor glädje som jag gratulerar dem till sin certifiering!

Vilka är Kungsbud?

Bakom Kungsbuds budbilar döljer sig ett familjebaserat företag med anor från 1995. De har idag ca 60 anställda som hjälper dig att transportera varor både i Sverige och övriga Europa. Det är en av de få stora budfirmorna som har egna chaufförer och bilar!

Om du anlitar Kungsbud kan du lita på att du alltid får en bra leverans och ett gott bemötande genom hela processen. Deras inställning till livet är att kunden går först och det finns inga transportbehov som inte går att lösa. ”Det går inte” finns inte i deras ordförråd.

För att kunna lösa kundernas önskemål och behov behövs också personal som trivs med sitt arbete. Därför jobbar man mycket med att skapa en bra arbetsmiljö samt vidareutbildar sina medarbetare personal i allt som ingår i yrket som chaufför.

Transporter har en stor påverkan på klimatet och för att minska sitt bidrag arbetar Kungsbud ständigt med att förnya fordonsflottan och ha de bästa miljöklassningarna på fordonen. Man bevakar också utvecklingen av alternativa drivmedel för att vid nyinförskaffande välja fordon och bränsle med minst miljöpåverkan.

Nu har Kungsbud även fått ett kvitto på sitt engagemang i KMA-arbetet: en certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vad innebär en KMA-certifiering?

KMA är en förkortning för

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö

 

Det är med andra ord ett integrerat ledningssystem där dessa delar ingår. Standarderna vars krav man ska uppfylla för att bli KMA-certifierade är ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

För att bli certifierad måste ditt KMA-arbete granskas av certifieringsbolag som är ackrediterat av SWEDAC. De kommer granska att ditt arbete uppfyller:

  • kraven i respektive standard samt,
  • aktuella lagkrav på miljö- och arbetsmiljöområdet. 

 

Vill du veta mer om hur man blir certifierad kan du kontakta oss eller få mer information här.

//Gunilla Mattsson, Certway

Previous reading
KMA-plan, vad är det?
Next reading
Närlunda schakt & transport AB är KMA-certifierade