KMA-dagen 2024

KMA-dagen 2024: Tema - Ställ krav på dina leverantörer

Vid årets KMA-dag kommer fokus ligga på hur du kan arbeta med hållbarhetsarbetet för att uppfylla hållbarjetskrav från kunder och hur du själv ställer krav i dina leverantörsled. Till dagen har vi lyckats boka in några väldigt intressanta föreläsare. Så passa på att boka redan nu!

Stockholm

Göteborg

Program

09:00 - 09:30

Registrering och kaffe/te & smörgås mm

09:30 - 10:00

Inledning av dagen

10:00 - 10:45

Hur uppfyller du kraven vid offentliga upphandlingar?

Anett Hansen, Anett Hansen Konsult, frilansande upphandlingskonsult med erfarenhet från båda sidorna av förhandlingsbordet, kommer att berätta om vilka krav som ställs vid offentliga upphandlingar och vad du kan göra för att uppfylla dessa. 

10:45 - 11:15

Fika

11:15 - 12:00

CSRD - hur omfattas du?

I första steget omfattar CSRD stora företag som redan idag omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering, men alla företag med stora kunder påverkas indirekt eftersom de rapporterande företagen behöver data från sina leverantörer. Åsa Backman från Åsa Backman Kommunikation berättar hur du som litet eller medelstort företag kan förbereda sig på kommande krav och vad du kan göra för att möta dina kunders behov på ett effektivt sätt.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Footprintanalys av leverantörskedjan - hur gör man?

Idag ställs det mer och mer krav på att leverantörer ska göra Scope 1, 2 och ev Scope 3-beräkningar. Men vad innebär det och hur kan man ställa krav på underlag från leverantörskedjan? Viktor Hakkarainen, LCA-specialist på Certway kommer att förklara både vad Scope 1, 2 och 3 är för något och hur krav kan ställas i leverantörskedjan.

13:45 - 14:30

Hur ställer man krav på social hållbarhet?

Kravställningen på leverantörer ligger idag inte enbart på miljö utan även på social hållbarhet och bolagsstyrning. Men vad innebär det och hur kan man ställa sådana krav på sina leverantörer? Monika Källström och Åke Söderström, seniora hållbarhetskonsulter på Certway, kommer att förklara och ge konkreta råd som ni kan ta med er i ert eget hållbarhetsarbete.

14:30 - 15:00

Fika

15:00 - 15:45

ISO 9001:2025

Vi avslutar dagen med en genomgång av vilka förändringar vi ser i den nya ISO 9001:2025 samt hur övergången till den nya standarden kommer att ske.

15:45 - 16:00

Avslut och tack för idag!

Anmälan

Fyll i formuläret och välj KMA-dagen 2024. Har du några frågor kan du höra av dig till oss;

email: marie@certway.se

Telefon: 08 – 77 47 777