KMA-samordnarutbildning – diplomerad 

Nu kör vi en förnyad omgång av höstens uppskattade utbildning för dig som är eller ska bli samordnare för ditt företags kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöarbete.

Beskrivning 

 • Ansvarar du för att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet (KMA)? 
 • Kommer det krav från kunder om systematiskt KMA?  
 • Behöver ni ta ett helhetsgrepp om frågorna? 

Då är detta rätt utbildning för dig och din organisation.  

Vi har under de senaste åren uppmärksammat att våra kunder antingen fått nya KMA-samordnare eller att de som nyligen infört ledningssystem efterfrågat denna utbildning. Det kan också var så att rollen som KMA-samordnare blivit uppmärksammad och blivit vanligare under de senaste åren samt är tämligen komplex, därav behovet att utbilda personalen i dessa frågor. 

Du får en integrerad och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000. Utbildningen kan avslutas med ett valfritt meriterande kunskaps- och diplomeringsprov. 

Målsättning 

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar + frivilligt kunskapstest är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver. 

Vi vill att du efter utbildningen ska ha metodik, mod och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt integrerat KMA-arbete som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000. Även om din organisation inte är certifierad enligt ISO-standarderna har du stor nytta av utbildningen eftersom vi hämtar strukturen, systematiken och byggstenarna i det systematiska KMA-arbetet därifrån. Dock är det ett krav att ni har ett etablerat ledningssystem. 

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi tror att deltagare från olika branscher är starka på olika delar i ledningssystemet och att det ofta blir mycket berikande för deltagarna att ta del av andras erfarenheter i samband med de många konkreta övningarna. Inte minst har man möjlighet att få ett kontaktnät genom kursdeltagarna som man kan ha nytta av i sitt eget arbete hemmavid. 

Målgrupp 

Antingen har du redan någon av nedanstående roller eller så har du precis fått i uppdrag att axla en eller flera av dessa. Oavsett, utbildningen är till för dig! 

 • KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) 
 • Kvalitetschef och -samordnare 
 • Miljöchef och -samordnare 
 • Arbetsmiljöchef och -samordnare 
 • CSR- och hållbarhetssamordnare 
 • Verksamhetsutvecklare 
 • Internrevisor 
 • Chef 

Förkunskaper 

Utbildningen kräver inga förkunskaper men stort intresse, det är vanligt att man har erfarenhet av ett eller flera områden inom KMA. Företaget bör ha ett ledningssystem (KMA) som inte behöver vara certifierat. 

Kursinnehåll 

 • Vad och varför kvalitet, miljö och arbetsmiljö? 
 • Introduktion till hållbarhet och hur KMA-systemet hänger ihop.  
 • Drivkrafter för KMA -arbetet. 
 • Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och standarder. 
 • Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar för oss. 
 • Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och FR2000; 
 • Kapitel 4: Våra förutsättningar 
 • Kapitel 5: Ledarskap och arbetstagares medverkan 
 • Kapitel 6: Planering av verksamheten 
 • Kapitel 7:  Stöd 
 • Kapitel 8: Verksamheten 
 • Kapitel 9: Utvärdering av prestanda 
 • Kapitel 10: Förbättringar    

Praktiska exempel 

 • Rollen som KMA-samordnare – att skapa engagemang och få positiva saker att hända. 
 • Flertalet övningar och reflektioner, några exempel nedan. 
 • Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav. 
 • Vad måste chefer och processägare göra själva och vad kan man delegera? 
 • Kopplingen mellan policy, mål och planer samt aspekter. 
 • Var uppstår egentligen kundnöjdheten. 
 • Att minska miljöbelastningar och arbetsmiljörisker. 

Tidpunkt 

Block 1 – Kvalitet och Miljö: 20-21 mars 2023 

Block 2 – Arbetsmiljö: 26 april 2023 

Det unika utbildningsprogrammet ”Diplomerad KMA-samordnare”, omfattar 3 dagar. Prov efter genomförd utbildning sker digitalt. 

Du kan även välja att delta vid ett av blocken, dvs som kvalitets- och miljösamordnare eller arbetsmiljösamordnare. 

Utbildare är Åke Söderström tillsammans med Ann Jansson, uppskattade föreläsare och seniora konsulter inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.  

Plats 

Utbildningsplats: Konferenslokal i Stockholm nära Centralstationen. 

Utbildningen genomförs ej på distans utan bygger på att vi träffas och kan interagera med varandra. 

Pris 

 • 2 dagar: 12 000 SEK 
 • 3 dagar: 14 950 SEK 
 • Diplomering: 1 750 SEK 

Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. 

Anmälan 

Anmäl dig via e-post: marie@certway.se eller via telefon 08-77 47 777. 

Om du efter anmälan inte har möjlighet att delta, får din plats överlåtas till annan person. Vid avbokning 2-4 veckor debiteras 50% av avgiften och vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100% av avgiften. 

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.