Vad är KMA?

KMA är en förkortning för: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och det är en rätt vanlig benämning inom bl a byggbranschen. Ett KMA-system är helt enkelt ett integrerat lednings- eller verksamhetssystem för dessa tre områden. 

Går det att KMA-certifiera sig?

Det finns en certifieringsbar standard som är integrerad redan från början och det är FR2000. Men oavsett om standarden är integrerad eller inte, så är det inga problem att integrera sina ledningssystem. ISO-standarderna är t ex uppbyggda på samma sätt för att underlätta integreringen av ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001

Finns det annat KMA-arbete?

Men nu finns det även andra sätt att bedriva KMA-arbete och här listas några: 

  • AFS 2001:1 & SAM (arbetsmiljö),
  • EMAS (miljö)
  • Svensk miljöbas (miljödiplomering)
  • EPD:er (Environmenal Product Declaration eller miljövarudeklarationer som det också kallas).
  • m fl

 

Oavsett vilket KMA-arbete du vill satsa på, så kan våra kunniga KMA-konsulter hjälpa dig på vägen. Kontakta oss så berättar vi mer!