Vad är KMA?

Bland efterfrågas det KMA-planer, KMA-handbok, KMA-policys eller KMA-mål. Men vad är egentligen KMA? Här reder vi ut begreppen.

Behöver du hjälp med ditt KMA-arbete, eller för att ta fram mallar för ditt KMA-arbete, är det bara att kontakta oss

K i KMA står för kvalitet

Den första bokstaven i KMA-står för ditt kvalitetsarbete. Det innebär lite förenklat att du måste styra upp ditt dagliga arbete för att uppfylla de krav som ställs på på dig. Med krav menas krav från kunder, intressenter, leverantörer etc. 

Rent praktiskt innebär det att du behöver göra dokumenterade kvalitetskontroller (eller egenkontroller som det också kallas) som säkerställer att du uppfyller kraven på slutleveransen. Det kan vara egenkontroller för olika moment i byggarbetet t ex för installation av vitvaror, våtrumsarbeten eller liknande. 

Byggprojektets olika egenkontroller brukar vara sammanställda i en kontrollplan eller kvalitetsplan.

En viktig del i kvalitetsarbetet är även hur du styr upp de eventuella underentreprenörer som du anlitar. 

 

M i KMA står för miljö

Inom byggbranschen kommer det mer och mer krav på hållbarhet och miljöanpassningar. Ett exempel på detta är den ökade efterfrågan på miljömärkta hus och alla krav på miljömärkta komponenter/material i husen. 

I KMA-arbetets miljödel ska det beskrivas hur du miljöanpassar dina byggprojekt. T ex hur du sorterar avfallet, tar miljöhänsyn vid inköp av material och kemikalier till byggprojektet, minskar energiförbrukningen under byggskedet etc. Oftast brukar detta sammanställas i en miljöplan eller som en del i en KMA-plan

Nu räcker det kanske inte bara att miljöanpassa arbetet i byggprojektet, utan du behöver även miljöanpassa ditt egna kontor, verkstad och fordonspark. Dessutom är målsättningen med miljöarbetet att du ständigt ska minska ditt ekologiska fotavtryck!

 

A i KMA för arbetsmiljö

Sist men inte minst kommer arbetsmiljöarbetet. Liksom i miljöarbetet är det styrt av mycket lagkrav. Bl a ska det på byggarbetsplatsen finnas en arbetsmiljöplan som beskriver riskerna på byggarbetsplatsen samt vilka åtgärder som måste vidtas för att eliminera eller förebygga dessa. I arbetsmiljöplanen ska det även finnas ordningsregler för arbetsplatsen. 

I arbetsmiljöarbetet ingår även krav på att du ska kartlägga ALLA arbetsmiljörisker som finns inom företaget och vidta åtgärder för att eleiminera eller minimera dessa. Och glöm inte kontorsarbetet i denna kartläggning!

Mer information om arbetsmiljöarbetet finns beskrivet i AFS 2001:1(SAM) samt i ISO 45001

Går det att KMA-certifiera sig?

Det finns en certifieringsbar standard som är integrerad redan från början och det är FR2000. Men oavsett om standarden är integrerad eller inte, så är det inga problem att integrera sina ledningssystem. ISO-standarderna är t ex uppbyggda på samma sätt för att underlätta integreringen av ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001

Finns det annat KMA-arbete?

Men nu finns det även andra sätt att bedriva KMA-arbete och här listas några: 

  • AFS 2001:1 & SAM (arbetsmiljö),
  • EMAS (miljö)
  • Svensk miljöbas (miljödiplomering)
  • EPD:er (Environmenal Product Declaration eller miljövarudeklarationer som det också kallas).
  • m fl

 

Oavsett vilket KMA-arbete du vill satsa på, så kan våra kunniga KMA-konsulter hjälpa dig på vägen. Kontakta oss så berättar vi mer!