Vad är KMA?

KMA är en förkortning för: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och det är en rätt vanlig benämning inom bl a byggbranschen. Ett KMA-system är helt enkelt ett integrerat lednings eller verksamhetssystem för dessa tre områden. 

Det finns en certifieringsbar standard som är integrerad redan från början och det är FR2000. Men oavsett om standarden är integrerad eller inte, så är det inga problem att integrera sina ledningssystem. ISO-standarderna är t ex uppbyggda på samma sätt för att underlätta integreringen av ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001

Men nu finns det andra sätt att bedriva KMA-arbete och listas några: 

  • AFS 2001:1 & SAM (arbetsmiljö),
  • EMAS (miljö)
  • Svensk miljöbas (miljödiplomering)
  • EPD:er
  • m fl

 

Oavsett vilket KMA-arbete du vill satsa på, så kan våra kunniga KMA-konsulter hjälpa dig på vägen. Kontakta oss så berättar vi mer!