KMA - handboken

beskriver företagets KMA-arbete

Om man arbetar inom byggbranschen kan det ibland efterfrågas en KMA-handbok. Men vad är egentligen en KMA-handbok och vad ska den innehålla för något?

Vad är en KMA-handbok?

KMA står som du kanske vet för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. KMA-handboken beskriver med andra ord hur du arbetar i ert dagliga arbete för att: 

 • uppfylla de krav som ställs på dig och ditt företag,
 • förebygga föroreningar och minska miljöpåverkan samt
 • förebygga skador och ohälsa hos dina medarbetare. 

 

Hitta snabbt

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Vad ska en KMA-handbok innehålla?

En KMA-handbok kan finnas i olika former. Många har ett word-dokument med olika kapitel som beskriver deras dagliga arbete. Andra har ett dokument per arbetsmoment och en tredje har ett helt digitalt system i form av flödesscheman, intranät-sida eller dokumentstyrningssystem. Oavsett vilken form du väljer att ha din KMA-handbok i så behöver bl a följande finnas med: 

 • hur ni arbetar med anbud/försäljning,
 • hur ni kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkrar er produktion eller tjänsteutförande,
 • rutiner för avvikelsehantering,
 • hur ni tar miljö- och arbetsmiljöhänsyn vid era inköp,
 • hur ni godkänner nya och utvärderar befintliga leverantörer ur KMA-synpunkt,
 • hur ni förebygger och agerar vid nödlägen och olyckor
 • hur ni säkerställer kompetensen samt fördelar ansvar och befogenheter bland era medarbetare, 
 • hur ni kommunicerar intern och externt.

 

Det kan även vara bra om det finns en KMA-policy och KMA-mål som ni kan visa upp. eftersom det också är dokument som brukar efterfrågas. 

KMA-policyn är en typ av vägvisare för era kunder vad ni står för när det gäller ert KMA-arbete. Se det som ett säljdokument som talar om för dina kunder varför de ska anlita dig samt ge dina medarbetare en kompass i hur de ska agera i sitt dagliga arbete, KMA-policyn kan vara integrerad dvs omfatta kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men det kan också vara separata dokument dvs en kvalitetspolicy, en miljöpolicy och en arbetsmiljöpolicy. 

KMA-målen är vilka mål ni har med ert KMA-arbete. Det är bra att det även finns handlingsplaner för hur ni ska nå målen. 

OBS att det ska finans en röd tråd mellan policyn, målen och KMA-handboken!

 Som ett stöd i vad som behöver finnas med kan ni använda er av standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001) samt den integrerade KMA-standarden FR2000.  

Finns det hjälp att få?

Om du behöver hjälp med att ta fram en KMA-handbok kan vi självklart hjälpa till. Det finns också mallar för er som är inom byggbranschen som t ex SmartDoc (Visma) och Bygglet. Vi kan även hjälpa er med anpassningen av dessa mall-system. 

 
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.