Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB certifierade enligt FR2000

Stort grattis till Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB som med gediget arbete och stort engagemang erhållit sitt certifikat för FR2000.

KFS har ett 100-årsperspektiv i både projekt och fastighetsförvaltning. I allt från lokalförsörjningsplaner, planerat underhåll, till materialval och arbetsmetoder i projektet. 

KFS:s kvalitetsbegrepp innehåller långsiktighet, helhetsperspektiv, effektivitet och vård av de ekonomiska och kulturella tillgångar fastigheter utgör främst för Svenska kyrkan men även andra fastighetsägare med äldre fastigheter. Detta innebär höga ambitioner för tillgänglighet, hållbarhet och kulturarvsvård. För att kunna hålla denna kvalitet står kunskapsutveckling i fokus, vilket behöver komma beställare till del eftersom byggnadsbeståndet är av yppersta klass. 

KFS har hög fastighetskompetens och för att möta marknaden och interna krav infanns behovet att certifiera sig i vilket de på ett entreprenöriellt vis gjort med stort fokus och hög ambitionsnivå.

Certway och konsult Anders Andersson tackar för förtroendet och önskar lycka till med KMA-arbetet!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.