Certway förklarar:

Finns det krav på lagbevakning vid ISO-certifiering?

Grunden i både ISO 14001 och ISO 45001 är att du ska uppfylla de författningskrav som är relevanta för ditt företag. Kravet i respektive standard är att du även måste ha en lagbevakning, för att säkerställa att du fångar upp ändringar i författningskraven på miljö- eller arbetsmiljöområdet. Men vad innebär det i praktiken och vad är det bra för? Det är temat i denna veckas Certway förklarar.

Lagbevakning – vilka är kraven?

Rent konkret innebär kravet på lagbevakning i ISO 14001 och ISO 45001 att du ska:

  • ha en lista över de författningar som du omfattas av (kallas oftast lagregister),
  • bevaka förändringar i dessa författningar.

 

I standarderna ingår även att du ska kontrollera hur du uppfyller de författningar som finns i ditt lagregister.

Lagbevakning – vad är det bra för?

Oavsett om du är certifierad enligt ISO 14001 eller ISO 45001 är det bra att ha kännedom och kontroll på de miljö- och arbetsmiljölagar som du omfattas av. Det finns nämligen risk för sanktionsavgifter om lagkraven överträds. T ex kan du få en sanktionsavgift på mellan 15 000- 150 000 kr om du använder en stege som inte har tydlig typgodkännande märkning.

Lagbevakning – kan man få hjälp med detta?

Självklart går det att få hjälp. Det är många företag som erbjuder hjälp med lagbevakning och priserna varierar väldigt mycket. Det finns t o m lagregister som är gratis!

Vad du bör tänka på när du väljer hjälp med din lagbevakning är följande:

  • Är lagregistret anpassat efter ditt företag? Om lagregistret är gratis innebär det oftast att du måste anpassa det själv. Det finns även betaltjänster där du får plocka ut lagarna själv. Med Certways lagbevakning hjälper vi dig att sortera ut de lagar som är aktuella för din verksamhet och dessutom hjälper vi dig att bevaka förändringar.
  • Hur ofta vill du ha uppdatering? Vissa tjänster erbjuder uppdateringar löpande och vissa uppdateringar 1-4 ggr/år. Standarderna ställer bara krav på att du ska hålla dig uppdaterad inte hur.  Inom svensk lagstiftning sker de stora uppdateringarna vid hel- och halvår. För de flesta företag räcker det därför med uppdateringar 1-2 ggr/år. Med Certways lagbevakning får du t ex information om ifall det sker några uppdateringar mellan uppdateringarna via våra nyhetsbrev.
  • Onlinetjänst eller inte? Du kan få din laglista eller lagregister, som det också kallas, via en onlinetjänst eller via ett utskick. Onlinetjänsten innebär att du får logga in dig i en portal och att du där gör din efterlevnadskontroll. Med ett utskick får du ditt lagregister och kan arbeta med det direkt på din egen server. Vi på Certway kan erbjuda båda alternativen. Du väljer!

 

Vill du veta mer kan du kontakta oss eller läsa mer om vår lagbevakningstjänst.

PS: det finns även krav på lagregister och lagbevakning i FR2000!

Gunilla Mattsson/Certway

Previous reading
Perfect Print – grattis till KMA-certifieringen
Next reading
CertwayNytt april 2021