Ledningssystem

Hur gör inför vi ett ledningssystem? (Certwaymetoden)

Oavsett vilken standard du ska införa i din verksamhet arbetar vi enligt Certway-metoden.

Planering - tillsammans tar vi fram en tidplan, bokar möten och planerar in certifieringsdatum.
Verksamhetsmanual – tas fram genom att vi utför ett antal kundbesök för att intervjua och kartlägga hur ni arbetar inom respektive område t.ex. försäljning. Beroende på vilken tjänst så innebär nästa steg att vi hjälper er att skriva och ta fram era rutiner. Eller så får ni hemuppgifter där ni ska ta fram dokumentationen enligt våra anvisningar, som vi sedan granskar.
Intern revision - innebär att vi och ert företags internrevisor/er gör intern revision tillsammans. Vi granskar om ni uppfyller kraven i aktuell standard.
Ledningens genomgång - tillsammans med företagsledningen utför er första ledningens genomgång. Den får gärna ske i samband med ledningens övriga möten. Samtidigt får företagsledningen även en utbildning i aktuellt verksamhetssystem.
och 6. Certifieringsrevisioner 1 och 2. I steg 1 granskar certifieringsbolaget verksamhetsmanualen och dokumentationen om de uppfyller kraven i aktuell standard. I steg 2 kontrolleras det om manualen stämmer överens med verkligheten. Om det blir avvikelser åtgärdar vi dem tillsammans. När dessa är åtgärdade och godkända får ni ert certifikat!

Följande ingår

Du väljer själv vilka delar som du vill ha hjälp med av nedanstående:

  1. Ett ledningssystem som är helt anpassat efter ditt företag och ditt arbetssätt.
  2. Utbildning av era internrevisioner samt en genomförd internrevision.
  3. Utbildning av all personal.
  4. Genomförande av ledningens genomgång
  5. Deltagande vid certifieringsrevision steg 1
  6. Deltagande vid certifieringsrevision steg 2

    De 4 första punkterna måste du ha gjort innan du är redo för certifiering. Vi är med vid steg 1 revisionen som ett stöd. Om du vill att vi är med vid steg 2 också, så stöttar vi dig även då.

I paketet ingår även kostnadsfri service under det första året, där du får påminnelser från oss när det är dags att göra olika aktiviteter i ledningssystemet, t ex internrevision och ledningens genomgång.

Vi betar av avsnitt efter avsnitt tills vi har betat av alla krav som finns i aktuell standard. Efter respektive möte får du en att-göra-lista på vilka punkter du ska göra till nästa möte. Du väljer själv om du vill skriva eller om du vill att vi gör det.