Ledningssystem

Anlita oss vid införande eller förenkling av ditt ledningssystem

Certways tjänster inom ledningssystem

Våra tjänster för ledningssystem eller KMA-arbete anpassas helt efter dina behov. Det vanligaste är dock att du som kund behöver hjälp med att uppfylla din kunds krav på certifiering. Exempel på andra tjänster kan vara: 

  • förenkling av ditt existerande ledningssystem
  • utförande av internrevision eller utbildningar
  • hjälp inför eller efter extern revision eller besök från myndigheter etc.
Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!
ikon_kvalitett-150x150

Certway-metoden för att införa ett ledningssystem

Oavsett vilken standard du ska införa i din verksamhet eller organisation arbetar vi enligt Certway-metoden. Den innebär bl a att vi under projektets gång ska förbereda dig på att du klarar dig själv i ditt KMA-arbete när du fått ditt certifikat, dvs vår målsättning är att du ska vara självgående efter avslutat uppdrag.

Då vi arbetar strukturerat innebär det att vi arbetar enligt ett koncept som brukar lyckas. Det innebär att vi: 

  1. Planerar införandet – tillsammans tar vi fram en tidplan, bokar möten och planerar in certifieringsdatum.
  2. Tar fram en manual – arbetssättet är att vi utför ett antal kundbesök för att intervjua och kartlägga hur du arbetar inom respektive område t ex försäljning. Beroende på vilken tjänst så innebär nästa steg att vi hjälper dig att skriva och ta fram ditt företags rutiner. Eller så får du hemuppgifter, där du ska ta fram dokumentationen enligt våra anvisningar. Dina alster granskas sedan av oss. 
  3. Utför intern revision – dvs vi och ditt företags internrevisor/er gör internrevision tillsammans. Vi granskar om du uppfyller kraven i aktuell standard. På köpet får du internrevisorer som kan utföra arbetet på egenhand framöver, dvs du behöver inte vara beroende av oss konsulter!
  4. Genomför ledningens genomgång – tillsammans med företagsledningen utför vi din första ledningens genomgång. Den får gärna ske i samband med ledningens övriga möten. Samtidigt får företagsledningen även en utbildning i aktuellt verksamhetssystem och vilket ansvar som ligger på dem.
  5. Certifieringsrevision 1 & 2 – utförs av det certifieringsbolag som du har valt. I vårt åtagande ingår att vi alltid hjälper er att ”släcka” eventuella avvikelser. Om du vill är vi även med på själva revisionerna. 
 

Det som är unikt för oss är att du själv får välja vilka av ovanstående steg som du vill ha hjälp med. Vissa av våra kunder kryssar i alla aktiviteter, men sedan upptäcker vi under projektet att vissa moment klarar kunden själv och då faktureras inte den posten.

Och du, du får gratis påminnelser under ditt första år med certifikatet! Det innebär att du självständigt kan göra uppföljningar och förbättringar. 

På så sätt är det lättare för dig att bibehålla din certifiering. 

Mer information om certifieringen och vilka standarder som man kan certifiera sig mot finns på vår sida om certifiering.

Slutligen, vad är ett ledningssystem?

Ledningssystem brukar omfatta arbetssätten och dokumentationen för att: 

 

Om du har ett ledningssystem som omfattar flera av ovanstående områden brukar man kalla det för verksamhetssystem, MK-system, KMA-system, HSE osv. 

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.