Maskinflisning i Laxå AB – certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

När man får nöjet att jobba med kunder som Laxå Maskinflisning då är det extra roligt att gå till jobbet. Här hade vi en riktigt tajt tidplan, endast 1,5 månad från första mötet tills de höll sitt certifikat i handen. Stort grattis till er certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001, säger vi på Certway!

Hur löser man då detta? Jo, genom en tydlig plan och tydliga mål, ett bra lagarbete, en engagerad ledning som visar vägen för de anställda och framför allt att alla inblandade följer planen och drar åt samma håll.

Man insåg tidigt att stöd och hjälp utifrån behövdes för att ro projektet i land trots att ISO-kompetensen inom bolaget var hög (personalen skulle hinna med sitt ordinarie arbete också) och därför togs kontakt med Certway som via konsulten Anna Lundh-Gren tog fram en plan för genomförande, tog tillvara och sammanställde allt det goda arbete som redan fanns hos bolaget, sedan kompletterade vi gemensamt med det som saknades och sammanställde allt i en handbok för KMA-arbetet.

Om Maskinflisning
Maskinflisning startade sin verksamhet 1997. Företaget har sitt säte i Laxå och har både fast anställda och säsongsanställda maskinister. Maskinflisning i Laxå är ett företag som verkligen bryr sig om människor och miljö – de arbetar klimatsmart med ett hållbart svenskt skogsbruk. De tar ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi.

De har en stark leveranskapacitet som tillsammans med en hög flexibilitet och ett brett tjänsteutbud har förmågan att tillfredsställa såväl små kunder som större värmeverk, återvinningsbolag, pappersbruk, skogsbolag och sågverk.

Genom ett tätt samarbete med kunderna där kundens behov sätts i centrum arbetar man gemensamt för ett hållbart svenskt skogsbruk genom kvalitativ bioenergi.  Det genuina engagemanget i arbetet tillsammans med kundernas målsättningar gör att de som ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen, tillsammans med kunderna påverkar deras gemensamma framtid. Detta sker genom att man arbetar långsiktigt och miljömedvetet i varje del av organisationen från planering, samordning och koordinering av arbetet till att minska avfallet på kontoret. Genom en egen serviceorganisation med kompetent personal, säkerställer man hög drift och leveranssäkerhet. Genom tydliga rutiner för underhåll och service samt ett stort reservdelslager minimeras stillestånd och haverier. Om olyckan ändå är framme och något går sönder, är målsättningen att maskinen ska var i drift igen inom 24 timmar.

En tajt organisation med hög flexibilitet och kompetens är uppskattat hos kunderna och Laxå Maskinflisning är verkligen ett kvitto på det. ”Våra kunder står alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans med dem framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över! ” säger VD Lotta Elmfeldt

Certway tackar för ett trevligt samarbete och önskar stort lycka till med ert fortsatta KMA-arbete!

// Anna Lundh-Gren, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.