MS WinCon AB är nu arbetsmiljöcertifierade

Stort grattis till MS WinCon AB som med gediget arbete och stort engagemang erhållit sitt certifikat för arbetsmiljö – ISO 45001. De är sedan tidigare certifierade mot kvalitet och miljö
ISO 9001 & ISO 14001.

MS WinCon AB är ett bemanningsföretag som erbjuder erfarna tekniker till vindkraftsindustrin. Tjänsterna inkluderar service, drift och underhåll på vindkraftverk i hela världen. Företaget är lokaliserat i Sollentuna utanför Stockholm.

MS WinCon växer snabbt och kände behov att certifiera sig i enlighet med kunders och branschens krav vilket de på ett entreprenöriellt vis gjort med stort fokus och hög ambitionsnivå.

Certway och konsult Anders Andersson tackar för förtroendet och önskar lycka till med ISO-arbetet!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.