PAAM Systems i Örebro är nu ISO-certifierade enligt kvalitet & miljö

Certway gratulerar PAAM Systems i Örebro som i juni blev ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

PAAM Systems AB är ett svenskt företag som utvecklar, konstruerar och säljer smarta, interaktiva system för nyckelhantering. Företaget grundades 1989 och har sedan dess utvecklat sin teknik avsevärt. Kunderna återfinns inom flera olika områden såsom fastighet, vård & omsorg, säkerhet samt infrastruktur i Sverige och Europa.

Med många års erfarenhet inom nyckelhantering, vill man hjälpa andra företag med att göra hanteringen av nycklar snabbare och säkrare.  För att kunna dela sin framgång till flera har man skapat en affärsmodell som bygger på franchising. Genom franschiskonceptet får licenstagaren hjälp med utbildning, verktyg, stödsystem och stöd via en mentor.

Certway gratulerar till ett fantastiskt arbete med införandet och till ISO-certifikaten!

//Catarina Granqvist, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.