SAM- Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Du kanske har hört talas om SAM, men vad är det och vad är du som arbetsgivare skyldig att föra enligt svensk lagstiftning?

Vad är SAM?

SAM är en förkortning av Systematiskt Arbetsmiljöarbete och är ett lagkrav som beskrivs i AFS 2001:1. Det innebär att alla företag i Sverige måste ha ett SAM. 

Kraven på ett arbetsmiljöarbete enligt SAM ökar också både vid upphandlingar och från den privata sektorn. Orsaken är bland annat det ökade engagemanget i miljö– och hållbarhetsarbete. Inget företag vill ju hängas ut i pressen p.g.a. sina leverantörer inte sköter sitt arbete.

Innehållsförteckning

Varför SAM?

Det första uppenbara svaret på frågan är, att det är ett lagkrav! Men SAM är faktiskt något som du gör för din lönsamhet och dina medarbetares skull. 

SAM påverkar lönsamheten på ett positivt sätt, genom att ett aktivt arbetsmiljöarbete kan ge minskad sjukskrivning och frånvaro bland medarbetarna. Ökad trivsel bland medarbetarna brukar också påverka produktionen positivt. 

Med ett aktivt SAM, där dina medarbetare är delaktiga, kan också innebära att du får en ökad trivsel, minskad risk för att medarbetarna skadas eller drabbas av ohälsa på grund av jobbet. Med andra ord är SAM något positivt för dina medarbetare.

Vad innebär SAM?

SAM innebär att du ska:

  1. Kartlägga dina arbetsmiljörisker och riskbedöma dessa. Du ska dessutom vidta åtgärder för att eliminera eller förebygga dina allvarliga arbetsmiljörisker.
  2. Ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål.
  3. Fördela ansvar och befogenheter för arbetsmiljöarbetet internt inom organisationen.
  4. Säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och behörigheter gällande arbetsmiljörisker och det dagliga arbetet med SAM.
  5. Ha rutiner som beskriver ditt SAM-arbete.
  6. Utreda och agera på olyckor och tillbud. Det ska även finnas sätt för medarbetarna att rapportera olyckor och tillbud.
  7. Mäta och följa upp SAM-arbetet, dvs sätta nyckeltal för arbetsmiljöarbetet.
  8. Ha tillgång till företagshälsovård om de interna resurserna och kunskaperna inte räcker till.

Ovanstående ska vara dokumenterat om ni är mer än 10 anställda på företaget. Observera att punkt 6 alltid ska dokumenteras.

Kan man certifiera sitt SAM?

Svaret är ja! Om du vill certifiera ditt SAM, så kan du men några mindre justeringar certifiera dig enligt ISO 45001. Det du behöver lägga till är några mindre områden som t ex interna revisioner, ledningens genomgång och en arbetsmiljö-SWOT. 

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!