Stort grattis till Linda van Hees Vårdmäklarna och deras ISO-certifiering

Linda van Hees Vårdmäklarna AB är ett auktoriserat bemanningsföretag inom sjukvården sedan 2017. Det personliga engagemanget är högt och de ger service utöver det vanliga, vilket gör att de skapar långsiktiga relationer med sina kunder och konsulter.

Hållbarhetsarbetet har sedan länge varit en inarbetad del i verksamheten, där man ständigt har arbetat med förbättringar för att bibehålla ett långsiktigt samarbete med kunder och konsulter utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektivet.

Nu har Linda van Hees Vårdmäklarna ytterligare utvecklat sitt hållbarhetsarbete genom en ISO-certifiering enligt  ISO 9001  och ISO 14001.

Jag vill tacka för samarbetet att få vägleda er till en ISO-certifiering, det har varit ett intressant och roligt projekt – stort grattis!

//Catarina Granqvist, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.