TIPS OCH RÅD

Certifiering eller inte?

Om du har en kund som ställer krav på att du ska certifiera dig och du inte vet hur du ska göra, är mitt råd att ta ställning till följande...

1. ... genererar kunden så mycket pengar att du kan räkna hem kostnaderna eller är det fler kunder som ställer samma krav?

2. ... har du mycket reklamationer, omarbeten och/eller kassationer?

3. ... har du planer på att växa?

4. ... finns det marknadsandelar att vinna med en certifiering?

5. ... har du problem med tillsynsmyndigheten?

Om du svarar ja på en eller flera frågor ovan så skulle jag rekommendera en certifiering

Vanliga misstag

Här listas några vanliga misstag vid införandet;

- du köper standaren och följer strukturen i den. Det misstaget gäller främst när ISO 9001 ska införas, då upplägget i den standarden inte är bra. Samma krav återkommer flera gånger, dvs du beskriver samma sak flera gånger. Om du sedan ska ändra arbetssättet som är beskrivet, kommer du då ihåh att ändra på alla ställen?

- du börjar med alla avsnitt från början. Att införa ett ledningssystem är som att renovera ett hus. Om du tar alla rum på en gång kommer du aldrig att bli klar. Ta ett rum i taget istället. Dvs gör färigt ett avsnitt innan du börjar med nästa.

- du blir för detaljerad i beskrivningarna, vilket gör att det är lättare att du målar in dig i ett hörn. Var övergripande när du beskriver arbetssättet, förutom på de ställen där detaljerade rutiner verkligen behövs.

- du tar bara fram en massa dokument, men det finns ingen struktur på eller samband mellan dem.

- du vågar inte boka revision från början och får därför ingen deadline. Dvs du har all tid i världen på dig och skjuter gärna på ISO-arbetet för att prioritera det vanliga arbetet.

När är det dags att certifiera sig?

För att du ska kunna certifiera dig, måste följande vara på plats;

1. Manualen och alla bilagor till denna, ska finnas på plats

2. Personalen ska vara utbildad i ledningssystemet

3. Intern revision ska vara genomförd och dokumenterad

4. Ledningens genomgång ska vara gjord och dokumenterad

Sedan tillkommer ytterligare moment beroende på vilken standard som du ska certifiera dig mot, t ex
- miljöaspektregister och lagregister ska finnas på plats för en ISO 14001-certifiering,
- kundundersökning ska vara gjord för en 9001-certifiering samt
- skyddsrond och riskbedömning ska vara gjord för en arbetsmiljöcertifiering.