Utbilda dig till internrevisor

Beskrivning 

 • Ansvarar du för att planera och genomföra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner? 
 • Vill ni får ut mera av era interrevisioner? 
 • Vill du/ni bli säkrare i rollen som revisor? 

Då är detta rätt utbildning för dig och din organisation.  

Vi har under de senaste åren uppmärksammat att våra kunder antingen fått nya internrevisorer eller att de som nyligen haft rollen efterfrågat denna utbildning.  

Du får en integrerad och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000. Stor tyngdpunkt läggs på revisions- och intervjumetodik. Utbildningen kan avslutas med ett valfritt meriterande kunskaps- och diplomeringsprov. 

Målsättning 

Det övergripande målet med utbildningens två dagar + frivilligt kunskapstest är att stärka och vässa dig i din roll som internrevisor, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver. 

Vi vill att du efter utbildningen ska ha metodik, mod och engagemang för att kunna leda och utveckla förbättringsinriktade internrevisioner som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000.  

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi tror att deltagare från olika branscher är starka på olika delar i ledningssystemet och att det ofta blir mycket berikande för deltagarna att ta del av andras erfarenheter i samband med de många konkreta övningarna. Inte minst har man möjlighet att få ett kontaktnät genom kursdeltagarna som man kan ha nytta av i sitt eget arbete hemmavid. 

Målgrupp 

Antingen har du redan någon av nedanstående roller eller så har du precis fått i uppdrag att axla en eller flera av dessa. Oavsett, utbildningen är till för dig! 

 • Internrevisor 
 • Verksamhetsutvecklare 
 • Chef 

Förkunskaper 

Utbildningen kräver inga förkunskaper men stort intresse, det är vanligt att man har erfarenhet av ett eller flera områden inom KMA.  

Kursinnehåll 

 • Syftet med internrevisionen. 
 • Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och standarder. 
 • Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, FR2000 
  • Kapitel 4: Våra förutsättningar 
  • Kapitel 5: Ledarskap och arbetstagares medverkan 
  • Kapitel 6: Planering av verksamheten 
  • Kapitel 7:  Stöd 
  • Kapitel 8: Verksamheten 
  • Kapitel 9: Utvärdering av prestanda 
  • Kapitel 10: Förbättringar 
 • Specifika miljö- och arbetsmiljökrav. 

Praktiska exempel 

 • Rollen som internrevisor – att skapa engagemang och få positiva saker att hända. 
 • Flertalet övningar och reflektioner. 
 • Planering av internrevisioner. 
 • Intervjuteknik – fallgropar. 
 • Att skapa revisionsplaner. 
 • Skriva rapport, återkoppling. 
 • Vad är ett förbättringsförslag och vad är en avvikelse? 

Tidpunkt 

7-8 juni 2023 

Föreläsare är Åke Söderström tillsammans med Ann Jansson. Två uppskattade konsulter och föreläsare samt erfarna revisorer. 

Plats 

Utbildningsplats: Konferenslokal i Stockholm nära Centralstationen. 

Kursen genomförs ej på distans utan bygger på att vi träffas och kan interagera med varandra. 

Pris 

 • 2 dagar: 12 000 kr 
 • Diplomering: 2 500 kr 

Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. 

Anmälan 

Anmäl dig via e-post: marie@certway.se eller via telefon 08-77 47 777. 

Om du efter anmälan inte har möjlighet att delta, får din plats överlåtas till annan person. Vid avbokning 2-4 veckor debiteras 50% av avgiften och vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100% av avgiften. 

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.