Utbildning KMA-samordnare – diplomerad

Bli utbildad KMA-samordnare

Beskrivning

Ansvarar du för att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet (KMA)? Kommer det krav från kunder om systematiskt KMA? Behöver ni ta ett helhetsgrepp om frågorna? Då är detta rätt utbildning för dig och din organisation!

Vi har under de senaste åren uppmärksammat att våra kunder antingen fått nya KMA-samordnare eller att de som nyligen infört ledningssystem efterfrågat denna utbildning. Det kan också var så att rollen som KMA-samordnare blivit uppmärksammad och blivit vanligare – samt är tämligen komplex – under de senaste åren, därav behovet att utbilda personalen i dessa frågor.

Du får en integrerad och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR2000. Utbildningen kan avslutas med ett valfritt meriterande kunskaps- och diplomeringsprov.

Målsättning 

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar + frivilligt kunskapstest är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt integrerat KMA-arbete som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 eller FR 2000. Även om din organisation inte är certifierad sig enligt ISO-standarderna har du stor nytta av utbildningen eftersom vi hämtar struktur, systematik och byggstenarna i det systematiska KMA-arbetet därifrån. Dock är det ett krav att ni har ett etablerat ledningssystem.

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi tror att deltagare från olika branscher är starka på olika delar i ledningssystemet och det ofta blir mycket berikande för deltagarna att ta del andras erfarenheter i samband med de många konkreta övningarna. Inte minst har man möjlighet att få ett kontaktnät genom kursdeltagarna som man kan ha nytta av i sitt eget arbete hemmavid.

Dag 1: Kvalitetsarbete och ledningssystemet

Dag 2: Miljöarbete och ledningssystemet

Dag 3: Arbetsmiljöarbete och ledningssystemet(?)

Dag 4: Frivillig fördjupning, prov som resulterar i diplom

Utbildningen är den första delen av det unika utbildningsprogrammet ”Diplomerad Internrevisor”, som sammanlagt omfattar 3 dagar. Prov efter genomförd utbildning?

Målgrupp

Antingen har du redan någon av nedanstående roller eller så har du precis fått i uppdrag att axla en eller flera av dessa. Oavsett, utbildningen är till för dig!

 • KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)
 • Kvalitetschefer och -samordnare
 • Miljöchefer och -samordnare
 • Arbetsmiljöchefer och -samordnare
 • CSR- och hållbarhetssamordnare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Interna revisorer
 • Chefer

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper men stort intresse, det är vanligt att man har erfarenhet av ett eller flera områden inom KMA. Företaget bör ha ett ledningssystem (KMA) som inte behöver vara certifierat.

Kursinnehåll

 • Vad och varför kvalitet, miljö och arbetsmiljö?
 • Introduktion till hållbarhet och hur KMA-systemet hänger ihop
 • Drivkrafter för KMA -arbetet
 • Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och standarder
 • Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar för oss
 • Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, FR2000
  • Kapitel 4: Våra förutsättningar
  • Kapitel 5: Ledarskap och arbetstagares medverkan
  • Kapitel 6: Planering av verksamheten
  • Kapitel 7:  Stöd
  • Kapitel 8: Verksamheten
  • Kapitel 9: Utvärdering av prestanda
  • Kapitel 10: Förbättringar   
 • Praktiska exempel
  • Rollen som KMA-samordnare – att skapa engagemang och få positiva saker att hända.
  • Flertalet övningar och reflektioner, några exempel nedan
  • Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav
  • Vad måste chefer och processägare göra själva och vad kan man delegera?
  • Kopplingen mellan policy, mål och planer samt aspekter
  • Var uppstår egentligen kundnöjdheten
 • Att minska miljöbelastningar och arbetsmiljörisker

Skriftligt diplomeringsprov förutsätter deltagande vid minst 2 av 3 utbildningsdagar.

Utbildningen avslutas med antingen ett utbildningsintyg eller ett diplom efter godkänt kunskapsprov. Detta moment är frivilligt.

Föreläsare

Ann Jansson

Ann har arbetat med KMA-system i olika roller och olika branscher som tung verkstadsindustri, processindustri (pappersbruk), grafisk industri, handel, tjänster, service och logistik sedan 1990. Hon har även under många år arbetat som tredjepartsrevisor för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

Åke Söderström

Åke har tidigare arbetat med kvalitets, miljö- och arbetsmiljöfrågor på bland annat Roslagsbostäder, Ångpanneföreningen och Temabo. Han har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som konsult inom KMA-området och kan därför ge bra och tydliga exempel på både vad som fungerar bra och mindre bra i rollen som KMA-samordnare. 

Kursavgift:

Du kan själv välja hur många dagar som du vilja vara med:

 • 1 dag: 6 500 kr
 • 2 dagar: 12 000 kr
 • 3 dagar: 14 950 kr
 • Diplomering: 1750 kr

Fika och lunch ingår.

Anmälan

Anmäl dig via e-post: marie@certway.se eller via telefon 08-449 87 49.

Om du efter anmälan inte har möjlighet att delta, får din plats överlåtas till annan person. Vid avbokning 2-4 veckor debiteras 50% av avgiften och vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100% av avgiften.

Datum

Dag 1 Kvalitet: 7 april,

Dag 2 Miljö: 21 april

Dag 3 Arbetsmiljö: 12 maj

Diplomeringsprov meddelas senare

Plats

Utbildningsplats: Campus Roslagen, Norrtälje

Kursen genomförs ej på distans utan bygger på att vi träffas och kan interagera med varandra. P.g.a osäkerhet angående pandemin följer vi folkhälsomyndighetens riktlinjer för sammankomster. Utifrån detta kan ber vi att uppmärksamma att kursen ställas in eller flyttas med relativt kort varsel.

Boende

Trevligt hotell finns att boka i Norrtälje.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.