Det är en fröjd att arbeta med engagerade kunder som Jennie, Anton och Paulina med flera på Ute mark & miljö. De brinner för sitt gröna hållbarhetsarbete med utemiljöer, där de utför skötsel-, underhåll-, plantering- och anläggningsarbeten mm. Grattis till certifieringen mot ISO 9001 och ISO 14001!

 

Hållbarhetsarbetet

Hållbarhetstanken genomsyrar allt ifrån projektering och nyanläggning av nya utemiljöer till rådgivning och skötsel av befintliga gröna miljöer. Att skapa utemiljöer som människor lockas till och trivs i är hållbart. Att plantera träd och växter så att de kan leva länge, att utöka ängsmark och biologisk mångfald är hållbart. Att använda åvatten för bevattning och kompostera eller återanvända trädgårdsavfall är hållbart. Att Ute mark & miljö dessutom kontinuerligt arbetar för att öka kompetens och medvetenheten hos sin personal, att övergå till eldrivna maskiner, fasa ut fossila bränslen är hållbart. Och frågar du dem, har de många fler planer och idéer för hållbara utemiljöer. 

 

Ute mark & miljö fortsätter att utvecklas inom den gröna näringen.

 

Vad gör Ute mark & miljö

Ute mark & miljö jobbar året runt och utför alla typer av tjänster rörande utemiljöer, kring fastigheter, parker och grönområden.  Rådgivning och framtagning av konkreta och hållbara lösningar ligger till grund för hela verksamheten. Det är alltjämt de praktiska arbetsuppgifterna som blir mest synliga för omgivningen. Skötsel och underhåll av grönytor i befintliga utemiljöer utförs dagligen, men det rör sig också om plantering av träd och växter i samband med nya finplaneringsuppdrag.

Uppbyggnad av helt nya planteringsbäddar och anläggning av gräsmattor, uteplatser och gångstråk samt montering av utrustning så som parkbänkar, räcken, cykelställ och lekutrustning är vanligt förekommande arbeten.

 

Som komplement till handkraften och de mindre handburna maskinerna utför de även maskintjänster. På våren är det sandsopningen som hägrar, under sommar gräsklippning, ogräsrivning och underhållssopning. På hösten lövupptagningen och därefter är det åter igen snöröjningstider.

 

Grönt miljöarbete – Certifierat

Det är inte så svårt att certifiera. Och det kan vara riktigt roligt, tusen Tack för ett fantastiskt samarbete
Ute mark & miljö.
För den som undrar hur det går till så berättar jag gärna mer om KMA-certifiering enligt Certwaymetoden.

 

//Sofia Rosenkvist Wittsell, Certway AB

Previous reading
Vad är en arbetsmiljö-certifiering?
Next reading
Caldaro är kvalitets- och miljöcertifierade