Vad är en arbetsmiljöcertifiering?

Certway förklarar:

Vi ser ökade krav på arbetsmiljöcertifiering

Vi på Certway har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster inom arbetsmiljöområdet och det är allt fler som vill gå hela vägen till en arbetsmiljöcertifiering. Det finns två gemensamma faktorer till den ökade efterfrågan:

 1. Företaget ska vara med i en offentlig upphandling och där finns det krav på en arbetsmiljöcertifiering eller,
 2. Företaget har fått arbetsmiljökrav på sig från sina kunder.

Nyheten vid kraven i upphandlingarna är att en arbetsmiljöcertifiering ger extra poäng.  Ja, du läste rätt, man får extra poäng för en arbetsmiljöcertifiering i vissa upphandlingar!

Eftersom vi har konsulter i alla delar av landet, kan vi också se att kraven finns i de flesta kommuner, även om vissa delar av landet har kommit längre i sin kravställning än andra. Exempelvis är kraven på arbetsmiljöcertifiering vanligare i Örebro- och Göteborgsområdet.

Vad är en arbetsmiljöcertifiering?

Det finns två standarder du kan arbetsmiljöcertifiera dig enligt om du uppfyller kraven i dem:

 • ISO 45001, som är en internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Eftersom det är en ISO-standard är den enkel att integrera med andra ledningssystem som t ex ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet).
 • FR2000, som är en integrerad standard för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Den kom ursprungligen från Företagarnas riksorganisation och är en standard som är något billigare att certifiera sig mot än ISO.

För att du ska få ditt ISO 45001-certifikat måste en revisor från ett ackrediterat certifieringsbolag granska ditt arbetsmiljöarbete för att se om kraven i ISO 45001 uppfylls. Om så är fallet får du certifieringen.

Även när det gäller en certifiering enligt FR2000 behöver ditt KMA-arbete granskas av en godkänd revisor för att se om du uppfyller kraven i FR2000. Om så är fallet får du ditt certifikat.

När du har fått din arbetsmiljöcertifiering är det lätt att slappna av och tycka att man är färdig, men det är då det riktiga arbetet börjar och certifieringsrevisorn kommer tillbaka varje år för att se att du fortfarande uppfyller kraven i respektive standard!

Vad krävs för en arbetsmiljöcertifiering?

Oavsett vilken standard du ska certifiera dig mot behöver du bl a:

 • uppfylla gällande arbetsmiljölagstiftning och andra arbetsmiljökrav från relevanta intressenter,
 • kartlägga dina arbetsmiljörisker och riskbedöma dessa för att hitta dina allvarliga arbetsmiljörisker,
 • ta fram rutiner och åtgärder för att eliminera eller begränsa riskerna för ohälsa eller arbetsolyckor,
 • ta fram rutiner och beredskap för att hantera olyckor och tillbud,
 • fördela arbetsmiljöansvar & befogenheter,
 • identifiera kompetenskrav ur arbetsmiljösynpunkt samt säkerställa att medarbetarna har denna,
 • ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål m m.

Observera att en viktig del i arbetsmiljöarbetet är att alla medarbetare ska vara delaktiga i ovanstående arbete.

Varför arbetsmiljöcertifiering?

Idag är det bara 576 företag som är ISO 45001-certifierade (2021-02-14). Motsvarande siffra för ISO 9001 är 3925 st och 3 655 st för ISO 14001. Det innebär att du får en stor konkurrensfördel jämfört med dina konkurrenter. För ett kan du vara säker på, kraven på detta område kommer bara att öka!

Kontakta oss på 08-7747777 eller marie@certway.se om du vill veta mer om arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöcertifiering.

Gunilla Mattson/Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.