Vad är ett miljöaspektregister enligt ISO 14001?

Miljöaspekter och miljöaspektregister är begrepp som finns i miljöstandarder som ISO 14001. Det är inte helt lätt att förstå vad ett miljöaspektregister är, så i denna Certway förklarar ska vi försöka reda ut begreppen.

Vad är ett miljöaspektregister?

Lite förenklat är ett miljöaspektregister en sammanställning över hur ett företag påverkar miljön.

Varför ska du ha ett miljöaspektregister?

Om du är miljöcertifierad finns det ett krav på att du ska sammanställa dina miljöaspekter och att denna lista ska hållas uppdaterad, dvs det ska utvärderas årligen.

Även om du inte är miljöcertifierad kan du ha nytta av ett miljöaspektregister, då det ger en bra överblick över hur ditt företag påverkar miljön.

Vad är syftet med ett miljöaspektregister?

Tanken med miljöaspektregistret är att det ska ge dig en tydlig bild över företagets både direkta och indirekta miljöpåverkan. Miljöaspektregistret är med andra ord en bruttolista som beskriver hur företaget påverkar miljön. Eftersom det är många områden kommer företaget inte ha möjlighet att arbeta med alla områden. Därför måste företaget identifiera de områden (miljöaspekter) där de har sin största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter). Det är dessa områden som företaget sedan ska arbeta vidare med, dvs ta fram mål, nyckeltal och styra med rutiner.

Vad ska ett miljöaspektregister innehålla?

Standarden för miljöledningssystem (ISO 14001) innehåller egentligen bara krav på att det ska finnas en sammanställning över företagets (organisationens) direkta och indirekta miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dvs det ska finnas ett miljöaspektregister. Det ska dessutom bestå av miljöpåverkan vid både normal och onormal drift.

Oftast brukar följande miljöpåverkande områden ingå i miljöaspektregistret:

 • Förbrukning av:
  • Råvaror/material
  • Energi
  • Vatten
  • Kemikalier
 • Utsläpp till vatten, luft, mark
 • Buller
 • (Strålning)
 • Transporter och resor (egna fordon och andras fordon)
 • Avfall
 • Nödlägen
 • Bearbetning, användning och kassation av produkten/tjänsten

Hur ser ett miljöaspektregister ut?

Standarden ISO 14001 ställer som sagt krav på att det ska finnas ett miljöaspektregister, inte hur det ska se ut. Så här kan du själv bestämma utseendet. Oftast brukar det beskrivas i en tabell där miljöaspekterna finns listade, tillsammans med en beskrivning av miljöpåverkan samt någon typ av bedömning av hur företaget identifierar sina betydande miljöaspekter.

Bild 1: Exempel på hur ett miljöaspektregister med livscykelperspektiv kan se ut. I detta exempel visas uppströms, direkt och delar av nedströms miljöpåverkan för oss på Certway. Vi har även tydliggjort vilken process som respektive miljöaspekt uppstår i.

Livscykelperspektivet i miljöaspektregistret, hur löser man det?

ISO 14001 ställer krav på att miljöpåverkan ska beskrivas ur ett livscykelperspektiv. Det innebär dock inte att du måste göra en livscykelanalys, bara att du ska beakta livscykelperspektivet i miljöaspektregistret. Men hur gör du då det? Det enklaste sättet är att dela in företaget i uppströms, direkt och nedströms miljöpåverkan enligt nedanstående bild.

Bild 2: Ett livscykelperspektiv på miljöaspektregistret kan du få genom att dela in dina miljöaspektregistret i uppströms- (allt du köper in), direkt- (dina egna utsläpp) samt nedströms (användning av våra produkter/tjänster) miljöpåverkan. Ovan finns ett exempel där vi har utgått från GHG-protokollets indelning av miljöpåverkan och anpassat det efter Certways verksamhet.

Du kan använda indelningen som finns i både GHG-protokollet och hållbarhetsredovisningar som GRI för att leva upp till livscykelperspektivet.

Tycker du att det fortfarande låter krångligt är du välkommen att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av att ta fram miljöaspektregister som fungerar för ditt företag. Vi kan även göra en livscykelanalys som du kan använda som miljöaspektregister om du vill få siffror på er miljöpåverkan, istället för en mer generisk beskrivning som de vanliga miljöaspektregistren är.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.