Hej!

Från 1 januari 2024 är det krav på att även matavfall ska sorteras. Trots det rapporterar tidningen Arbetsliv att 42% inte sorterar matavfallet i dagsläget. Så här kommer en påminnelse om det kravet, så att ni undviker en onödig avvikelse vid era kommande externa revisioner.

Vidare informerar vi om en ny standard för cirkulär ekonomi – ISO 59004, nya digitala kurser via TeachMe, nytt datum för webbutbildning lagregister samt KMA-dagen i Stockholm och Göteborg i oktober.

Som alltid vill vi uppmärksamma våra kunder som gått i mål med sin certifiering/diplomering – hittills i år har vi glädjen att gratulera 14 kunder!

Ny standard för cirkulär ekonomi – ISO 59004

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som används flitigt i den gröna omställningen. Cirkulär ekonomi innebär att det ska finnas ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt, och nu har det tagits fram en standard för detta.

ISO 59004 ger omfattande vägledning som är tillämpningsbar i alla typer av organisationer. Den omfattar definitioner för nyckeltermer och begrepp, skissera en vision för en cirkulär ekonomi, belysandet grundprinciper och erbjuda praktisk vägledning för handlingsbara steg mot hållbarhet.

Standarden syftar till att stödja organisationer att bidra till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att underlätta en övergång till en cirkulär resursanvändning.

Vi återkommer när vi vet mer.

KMA-dagen 2024

Höstens KMA-dag har temat leverantörsbedömning. Under dagen kommer vi att vrida och vända både lagkrav på leverantörsområdet och hur du som företag kan arbeta med frågan hos er. Ämnen som kommer tas upp under dagen är:

  • Offentliga upphandlingar – Anett Hansen, erfaren upphandlare som både har varit med att utforma upphandlingar för offentlig upphandling samt hjälpt företag med att lämna in upphandlingar kommer ge dig tips på vad du ska tänka om när du svarar på offentliga upphandlingar.
  • Footprintanalyser i värdekedjan – En footprintanalys är t ex en klimatberäkning enligt GHG-protokollet eller en livscykelanalys. Viktor Hakkarainen, vår konsult inom livscykelanalyser, EPD:er och klimatberäkningar kommer att förklara vad detta innebär och hur du både kan svara på kundernas förfrågningar och ställa krav själv.
  • Hållbarhetskrav i värdekedjan – Monika Källström och Åke Söderström, kommer att informera om hur ni kan ställa hållbarhetskrav på era leverantörer och underentreprenörer. På köpet får ni tips på hur ni kan svara på era kunders krav på hållbarhetsarbete.
  • Nya ISO 9001:2025 – ISO 9001 är under uppdatering. Gunilla Mattsson, kommer att berätta om vad som är på gång på den fronten samt hur ni kan hantera kraven på att beakta klimatförändringar i ert ledningssystem.

Vi har även en öppen punkt på agendan som kommer bli en överraskning. Ämnen som är på tapeten är CSRD, AI och ledningssystem eller vilka krav som kan ställas på leverantörer av varor.

Stockholm: 8 oktober kl. 09.00-16.00

Göteborg: 17 oktober kl. 09.00-16.00

Pris: 5 750 SEK exkl. moms per deltagare.

Välkommen med din anmäla via mejl, telefon 08- 77 47 777 eller vår hemsida.

Utbildningar via TeachMe

Vi på Certway är glada att vi även kan erbjuda e-learning via vårt systerbolag TeachMe. Under våren har nya kurser sett dagens ljus nämligen:

Internrevision
Förutom kurser i revisionsmetodik och miljörevisor, finns nu även kurser för kvalitetsrevisorer samt internrevisor- miljö- och kvalitet. I kurserna får du en genomgång av både revisionsmetodik och standardernas krav.

Miljölagstiftning
Behöver du utbildning i avfallshantering eller kemikaliehantering finns följande kurser.

  1. Avfallshantering för avfallsprodukter
  2. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
  3. Kemikaliehantering för användare av kemikalier

Är du i behov av samtliga så finns det 2 olika lagpaket varav ett är specialinriktat för dig som är internrevisor.

  1. Lagpaket 1 – miljöbalkens, avfallshantering & kemikaliehantering
  2. Lagpaket 2 – miljölagstiftning för internrevisorer

Beställning sker via www.teachme.se och om du anger kod Certway får du 10% rabatt.

Webbutbildning lagregister

Höstens tillfälle av vår webbutbildning, som innebär genomgång av hur du kan arbeta med ditt lagregister finns inplanerat. En lärarledd digital utbildning om 1-1,5 h, så att du kan få svar på dina frågor.

Tidpunkt: 20 september kl. 09.00-10.30
Pris: 495 SEK

Vill ni veta mer om utbildningen eller anmäla dig kan du kontakta oss via mejl eller telefon 08- 77 47 777. Du kan även anmäla dig via vår hemsida.

Certifierade/diplomerade kunder

14 kunder har gått i mål med sin certifiering/diplomering under 2024, vi gratulerar;
Careisma AB, Lundell Arkitekter AB, Hüllert Maskin & Svenska Jekko AB, DataCom AB, LSAB Suomi Oy, WiTTRA Networks AB, Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB, Lieda AB, Byggledning i Småland AB, InCoax Networks AB, Bergab, Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm AB, Lilleby Entreprenad AB och Curbline Consulting AB.

Ny konsult i Västervik – Mona Gustafsson

Certway har nu glädjen att välkomna en ny konsult, Mona Gustafsson, till sitt team av KMA-konsulter. Mona utgår från Västervik och har lång och bred erfarenhet från både tillverknings-industrin och tjänstesektor, då hon har arbetat i flera olika roller så som inköp, marknad, kvalitet, produktion, förbättringsarbete.

”Kvalitetstänket har alltid varit med mig och att det ska vara lätt och enkelt att göra rätt oavsett område” säger Mona.

Mona har arbetat som KMA-konsult sedan 2015 och har under den tiden förenklat flertalet ledningssystem med målsättningen att det ge ett mervärde hos kunden. Hos Certway kommer hon att arbeta med att bland annat införa, förenkla och driva KMA-arbete ute hos kunderna.

Följ oss på LinkedIn

Vi på Certway gillar att dela med oss av tips & trix inom våra olika arbetsområden.
Sök upp Certway AB – Den enkla vägen till ISO! på LinkedIn och ta del av tipsen!

Trevlig sommar önskar Gunilla och alla Certway-konsulter!