Anlita en hållbarhetskonsult

Letar ni efter en hållbarhetskonsult? Kraven på att företag ska kunna redovisa ett hållbarhetsarbete ökar och kommer fortsätta att öka framöver, men är du redo för dessa krav? 

Vi på Certway tillhandahåller hållbarhetskonsulter som hjälper er snabbt och enkelt med hållbarhetsarbete. 

Ni kan få hjälp med:

 

Din hållbarhetskonsult hjälper er att ta fram ett hållbarhetsarbete som gör skillnad, och utgår från din ambitionsnivå. I hållbarhetsarbetet utgår vi från ISO 26000 eller Global Reporting Initiative, du väljer. 

Hållbarhetsanalys/Väsentlighetsanalys

Våra hållbarhetsanalyser tar hållbarhetskonsulten fram tillsammans med dig. Vi tittar på vad ni redan gör och vilka områden inom hållbarhet som kan förbättras. 

I analysen utgår vår hållbarhetskonsult från de globala målen (Agenda 20230). I analysen ingår även att ta fram en strategi för hållbarhet som sedan utgör grunden till hållbarhetsplanen och resultatet presenteras för företagets ledningsgrupp.  

Hållbarhetspolicy

En hållbarhetspolicy fungerar som en kompass i ert dagliga hållbarhetsarbete, då den talar om för era kunder vad ni står för och åtar er i form av miljö och hållbarhetsarbete. Den talar också om för dina medarbetare hur de ska agera med hållbarhet i åtanke när de står inför val i sitt dagliga arbete. 

Tillsammans tar vi fram en hållbarhetspolicy som speglar ert företag och er hållbarhetsstrategi. 

Hitta snabbt

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsplanen innehåller de åtgärder som du har åtagit dig för att nå din hållbarhetsstrategi.  I handlingsplanen ingår både målen med hållbarhetsarbetet samt handlingsplaner och rutiner för att ni ska kunna nå dessa.

Vi tar tillsammans fram hur planen för hållbarhet ska implementeras i det dagliga arbetet och den sjösätts enligt överenskommelse. 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är en summering av hur väl ni har uppfyllt er hållbarhetsstrategi, hållbarhetsmål och hållbarhetsplan. Den tas fram enligt ISO 26000 eller Global Reporting System (GRI) i samarbete med er hållbarhetskonsult. 

Är ni redo och vill bidra till en mer hållbar framtid? Tveka inte att kontakta oss.  

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!