Varför ska du anlita en KMA-konsult från Certway?

Våra KMA-tjänster

Våra KMA-konsulter har stor kunskap inom ISO- och KMA-arbete. Förutom nedanstående tjänster, kan vi även hjälpa till med hållbarhetsredovisningar, miljövarudeklarationer, avhjälpande av anmärkningar från tillsynsmyndigheter, ta fram underlag till anmälningar av miljöfarlig verksamhet m m. 

Vi kan certifieringar, ISO & KMA!

Alla våra konsulter har erfarenhet av att både bygga, införa och driva ISO- & KMA-arbete. Tillsammans har vi under den tid som Certway funnits väglett över 350 företag på nästan 500 siter till certifiering. Det innebär att du som kund kan vara trygg med att vi kan ta er i mål med er certifiering. En egenskap som vi har är att förenkla och fokusera på det viktiga.

 

Vi anpassar oss efter dig!

Vår filosofi är att vi ska anpassa oss efter dina behov och system, dvs du ska inte behöva anpassa dig efter våra mallar, system eller lösningar.Det innebär att vi kan erbjuda både:mer manuella system baserade på vanliga Word- eller Excel-dokument och digitala system byggda i Office 365 (SharePoint), Visio eller 2c8.

Takofferter

Om du väljer att anlita oss kommer inga obehagliga överraskningar, då vi oftast lämnar en takoffert till dig. Det innebär att vi inte överträder detta belopp, för de tjänster som du har beställt från oss. Vi lämnar också alltid en orderbekräftelse där det tydligt anges vad som ingår och inte, innan vi börjar arbetet.

Tidrapporter

Innan vi skickar en faktura får du alltid en tidrapport på den tid som vi lagt ned under aktuell tidsperiod. Du har sedan tre dagar på dig att lämna synpunkter innan fakturan skickas ut. Behöver vi tillägga att det i tidrapporten inte står, "Konsultation 3 h", utan det står exakt vad vi har gjort. Vi är väldigt transparenta när det gäller vår tidrapportering, något som våra kunder uppskattar.

Covid-19 anpassade tjänster

För att bidra till en minskad smittspridning kan vi erbjuda vägledning och konsultation med hjälp av Teams. Det innebär att vi har digitala möten istället för fysiska. Fördelen är att det inte blir några resekostnader, dvs det blir billigare för dig!Vi har även lösningar för hur både interna revisioner och utbildning av all personal kan utföras på ett smittsäkert sätt.