Vanliga misstag vid införande av ISO och KMA

Här listas några vanliga misstag vid införandet av KMA eller ISO

Misstag 1: Du följer standardens struktur

Det vanligaste misstagen är att du köper standarden ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 27001 och bygger sedan upp ditt ledningssystem efter standardens kapitelindelning.

I ISO-standardernas tre första kapitel finns inga krav som du måste uppfylla utan kraven börjar först i kap 4. I standarderna återkommer dessutom många krav flera gånger, dvs du riskerar att beskriva samma sak flera gånger i ditt ledningssystem. Om du sedan ska ändra arbetssättet som är beskrivet, kommer du då ihåg att ändra på alla ställen?

Misstag 2: Du börjar beskriva alla processer samtidigt

Ett annat misstag som är vanligt är att man börjar beskriva och förändra alla processer samtidigt. Det brukar ofta innebär att du aldrig blir färdig med ditt ledningssystem.

Att införa ett ledningssystem är som att renovera ett hus. Om du tar alla rum på en gång kommer du aldrig att bli klar. Ta ett rum i taget istället, dvs gör färdigt ett avsnitt innan du börjar med nästa.

Misstag 3: Du beskriver för detaljerat

En tredje risk är att du blir för detaljerad i beskrivningarna, vilket gör att det är lättare att du målar in dig i ett hörn. Var övergripande när du beskriver arbetssättet, förutom på de ställen där detaljerade rutiner verkligen behövs.

Den mest detaljerade rutin som vi har sett ute hos en kund var en rutin hur man kliver upp i en truck: man skulle använda höger fot först när man klev in.  Som du kanske förstår av exemplet, behöver det inte vara på den detaljnivån. 

Ju mer detaljer, ju större risk för att du inte följer rutinen!

Misstag 4: Strukturen saknas

Ofta när vi kommer ut för att göre en nuläges eller GAP-analys dvs granska redan framtagna system finns det bara en massa dokument, men det finns ingen struktur på eller samband mellan dem. Försök att ha en övergripande manual eller handbok, som håller ihop era instruktioner och rutiner.

Misstag 5: Du kommer aldrig i mål

Många företag kommer aldrig i mål med sin certifiering, då de inte vågar boka revision från början och får därför ingen deadline. Dvs du har all tid i världen på dig och skjuter gärna på ISO-arbetet för att prioritera det vanliga arbetet. 

Ett tips är istället att från början boka tid med certifieringsbolaget. Ett annat tips kan vara att ta in en konsult som driver arbetet framåt!

När är det då dags att certifiera sig?

För att du ska kunna certifiera dig, måste följande vara på plats;

  1. Manualen/handboken och alla bilagor till denna, ska finnas på plats.
  2. Personalen ska vara utbildad i ledningssystemet.
  3. Intern revision ska vara genomförd och dokumenterad.
  4. Ledningens genomgång ska vara gjord och dokumenterad.

Sedan tillkommer ytterligare moment beroende på vilken standard som du ska certifiera dig mot, t ex

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.