VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ansvarsfördelning

Certway ansvarar för hanteringen av personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. Vid frågor kontakta oss på 08-449 87 49 alt marie@certway.se.