Vårt hållbarhetsarbete

Vi anser att vi inte kan tala om för andra hur de ska arbeta om vi inte själva lever upp till våra egna råd. Av den anledningen är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

I vår värdegrund beskrivs vår etiska kompass som vi alltid ska ha med oss och rätta oss efter i vårt dagliga arbete.

Certways värdegrund

Certway ska ge ett seriöst och professionellt intryck. Det innebär att vi ska:

  • visa respekt för kundens tid och pengar (komma väl förberedd till avtalade möten, arbeta så effektivt som möjligt m m)
  • vara förtroendeingivande (arbeta på ett strukturerat sätt)
  • vara ärliga (hålla det vi lovar och följa de spelregler som finns)
  • ha hög kompetens (kontinuerligt utbilda oss för att hänga med i de senaste rönen)
  • ta avstånd från vapen-, drog- och tobaksindustrin
  • sträva efter en hållbar utveckling både för Certway och de som arbetar för Certway. Det gäller såväl miljöpåverkan, sund arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet
  • de konsulter som även arbetar som revisorer för ett certifieringsbolag, ska inte revidera Certway-kunder.

 

Certways policys

Våra policys talar om vad vi står för inom det område som policyn omfattar och vi har följande policys som vi kommunicerar externt:

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.