VÅRA SAMARBETETSPARTNERS

Ensam är inte stark

För att vi ska kunna ha en hög service mot våra kunder och stärka vår egen organisation, har vi valt att samarbeta med ett antal företag som vi har ett stort förtroende för. Alla har genomgått en noggrann granskning, innan vi har godtagit dem som samarbetspartner.

Anett Hansen Konsult AB

Anett Hansen Konsult vänder sig till allt från små och medelstora till stora företag som önskar hjälp med att besvara offentliga upphandlingar samt inköpsprocessen av varor och tjänster. Här finns pengar att tjäna!

anett hansen konsult ab

Att vinna en upphandling betyder en ny säker kund

Tycka vad man vill om offentlig upphandling men här finns chansen att få nya kunder och göra nya affärer. Men allt inlämnat material måste vara rätt och alla frågor besvarade. Det kan verka oöverstigligt, men det är där Anett Hansen kommer in med sin långa erfarenhet och noggrannhet.

Inköp

Anett hjälper även till med inköp, kvalitetssäkring och projektledning för hela inköpsprocessen. Ibland är det bättre att formulera önskemålet/kraven istället för att själv hitta en lösning. Anett hjälper till med att göra en kravspecifikation och hittar leverantörer som kan ge er lösningen. Vet du vilken vara ni vill ha men inte vet vart du ska köpa den? Med ett stort kontaktnät och ett stort referensbibliotek av leverantörer inom en mängd olika områden och med många samarbetspartners, bidrar Anett Hansen Konsult med värdefull erfarenhet och kunskap.

Anett Hansen

Anett är diplomerad upphandlare som åtar sig konsultuppdrag inom offentlig upphandling. Hon kan båda sidorna – som upphandlare inom offentlig sektor och som Bid-konsult, dvs hjälpa företag att svara på offentliga upphandlingar. Med över 20 års erfarenhet erbjuder hon en bredd som kan vara gynnsam inom ett flertal affärsområden.

Kontaktuppgifter: +46 704 29 95 90 info@anetthansenkonsult.se

anett hansen

CloudXpert

Vi samarbetar med CloudXpert när det gäller digitalisering av ISO-rutiner, intranät i SharePoint och dokumenthantering samt ISO-appar gjorda i PowerApps.

ISO-processkarta

Tillsammans med CloudXpert erbjuder vi en processkarta som möjliggör publicering av ISO-dokument på ett tilltalande sätt direkt på intranätet. Med hjälp av processkartan får användaren en visuell överblick över innehållet och det är samtidigt enkelt för användaren att ta ut dokument för användning i sitt dagliga arbete.

App för ärendehantering

Med appen som finns tillgänglig i de anställdas telefoner kan t ex förbättringsförslag, tillbud, olyckor, kvalitetsproblem m m rapporteras in. Med telefonen kan man dessutom fotografera och skicka in bilden som bilaga.
Inrapporterade händelser landar i en administrationsapp som KMA-ansvarig eller annan tilldelad styr. Därifrån fördelas inkomna ärenden till den person som skall hantera ärendet och personen får samtidigt ett mail om tilldelat ärende. Hanterade ärenden återrapporteras som sedan granskas innan det avslutas eller skickas tillbaks för ny handläggning.

 

Övriga ISO-appar

• Riskhantering, underlättar och kvalitetssäkrar er riskhantering & skyddsronder.
• Kompetenshantering, hjälper er att ha koll på personalens kompetenser och när de behöver förnyas.
• Avfallshantering, få koll och säkra att avtal genom digital avtalshantering.

Kontaktuppgifter:

Marcus Grönberg +46 735-15 96 15 marcus@cloudxpert.se Göran Malmcrona +46 760-52 50 20 goran@cloudxpert.se

Ekoverken AB

Ekoverken AB är vår samarbetspartner när det gäller framtagande av miljövarudeklarationer, s k EPD:er (Environmental Product Declaration).

ekoverken

Per Lesse

Per har en bakgrund i miljörörelsen sedan 40 år och är en drivande kraft i omställningen mot ett hållbart samhälle. Per har samlat på sig en gedigen kunskap inom hållbart byggande. Som kvalitetsingenjör och utbildad på kursen Bärkraftigt byggande och boende på Högskolan Dalarna skapar han välplanerade hus med enkla lösningar och kloka material.

Kontaktuppgifter: +46 70 607 17 67 per@ekoverken.se

TeachMe TTGE AB

TeachMe erbjuder sina kunder interaktiva on-line-utbildningar inom ISO- och KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). 

För att få kursdeltagaren delaktig i utbildningen: 

  •  varvas de inspelade föreläsningarna med insprängda frågor som syftar till att öka förståelsen i ämnet, 
  • finns konkreta övningar som kursdeltagaren sedan kan använda i sitt dagliga KMA-arbete och
  • forum där kursdeltagaren kan ställa frågor direkt till kursledaren.

Utbildningar som erbjuds

Nedan listas några av utbildningarna som erbjuds via TeachMe. 

  • Internrevisionsutbildning
  • Mål & nyckeltal (kommer 2023)
  • Avvikelsehantering (kommer 2023)

 

Vill ni veta mer kontakta TeachMe på kontakt@teachme.se

 

MKA Hållbarhet Sverige AB

MKA Hållbarhet kan allt som är värt att veta inom området hållbarhetsredovisning. De kan bland annat hjälpa er att upprätta en hållbarhetsredovisning som följer kraven i årsredovisningslagen. De har även många års erfarenhet av att arbeta med den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning, GRI Standards. Det finns en tydlig koppling mellan GRI Standards och de nya ISO-standarderna vilket ger er som är ISO-certifierade en fördel när det gäller att ta fram en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI.

Läs mer om MKA Hållbarhet och deras tjänster inom strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetsredovisning och utbildning här.

MKa hållbarhet

Maria Karlsson

Maria är grundare av MKA Hållbarhet och Unga Sociala Entreprenörer. Hon har en bakgrund som konsult på Hallvarsson&Halvarsson där hon har arbetat med hållbarhetskommunikation. Sedan hon startade MKA Hållbarhet har hon haft förmånen att stötta såväl små som stora företag i deras hållbarhetsarbete.

Maria är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har även läst till civilingenjör och lärare med inriktning mot matematik och fysik vid KTH. Genom sitt arbete vill hon bidra till en positiv samhällsutveckling där organisationer såväl som individer tar ett större socialt och miljömässigt ansvar.
Kontaktuppgifter: +46 73 027 19 61 maria@mkahallbarhet.se

maria karlsson
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.