Certways KMA-samordnare löser dina problem

Ibland räcker inte den egna organisationen till. Då kan vi rycka in. Fördelen med att låta Certway hjälpa till med kvalitets- och miljöarbete är att du får en professionell och kostnadseffektiv hjälp till företaget när det behövs som mest. Samtidigt får du tillgång till hela vår samlade kompetens.

Miljöhjälp

Miljöarbetet är viktigt för att uppfylla alla lagkrav och för att skapa en positiv miljöprofil för företaget. Det finns många lagstadgade krav på företagens egenkontroll med avseende på bl a miljöfrågor. Förutsättningarna i form av resurser och kunskap för att uppfylla dessa är ofta dåliga för företagen och under vissa perioder kan det behövas hjälp för att få stöd i detta arbete.

Hjälp med kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet är viktigt för att få nöjda kunder och bra lönsamhet i företaget. Ofta går mycket av resurserna åt till akuta dagliga problem och förbättringsarbetet blir åsidosatt. Under vissa perioder kan det behövas extra hjälp med det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån kundens önskemål och behov görs en överenskommelse om omfattningen och formerna för den externa hjälpen.

När kan det behövas en KMA-samordnare?

Exempel på arbetsuppgifter för en miljö- och kvalitetschef:

 • samordning, integrering och drift av verksamhetssystem
 • processkartläggning
 • förberedelse för extern kvalitets- och miljöcertifiering
 • leda och genomföra interna revisioner och leverantörsbedömningar
 • lagbevakning och kontroll av efterlevnad
 • riskanalyser
 • kvalitetsuppföljningar och utredningar
 • anmälnings- och tillståndsärenden
 • kommunikation med tillståndsmyndigheter
 • kemikalie- och avfallsbevakning
 • stötta organisationen när ordinarie kvalitets- och miljöchef är frånvarande vid t.ex. föräldraledighet eller sjukdom.