Hyr en KMA-samordnare

Vi har resurserna som du saknar!

Certways KMA-konsulter löser dina problem

Ibland räcker inte resurserna i den egna organisationen och då kan vi på Certway rycka in som KMA-samordnare på ditt företag. Fördelen med att anlita Certway med kvalitets-, miljö och/eller arbetsmiljöarbetet är att du får en professionell och kostnadseffektiv hjälp till företaget när det behövs som mest. Samtidigt får du tillgång till hela vår samlade kompetens och erfarenhet!

 

Hitta snabbt

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

KMA-samordnare, vad är det?

Kärt barn har många namn. Andra beteckningar för KMA-samordnare kan vara: 

 • kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef
 • miljöansvarig, miljösamordnare, miljöchef
 • arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöchef
 • HSE-chef, HSE-ansvarig, KMA-ansvarig, KMA-chef, KMA konsult etc.
 

KMA- står nämligen för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. (HSE står för Helth, Safety and Environment).

 

Vilka arbetsuppgifter kan en KMA-samordnare ha?

Exempel på arbetsuppgifter som en KMA-konsult kan ha är:

 • samordning, integrering och drift av verksamhetssystem
 • processkartläggning
 • förberedelse för extern kvalitets- och miljöcertifiering
 • leda och genomföra interna revisioner och leverantörsbedömningar
 • lagbevakning och kontroll av efterlevnad
 • riskanalyser
 • kvalitetsuppföljningar och utredningar
 • anmälnings- och tillståndsärenden
 • kommunikation med tillståndsmyndigheter
 • kemikalie- och avfallsbevakning

Mer information om KMA-konsultens arbetsuppgifter finns på vårt inlägg om KMA-samordnare

Kvalitetssamordnare- hjälp med kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet är viktigt för att få nöjda kunder och bra lönsamhet i företaget. Ofta går mycket av resurserna åt till akuta dagliga problem och förbättringsarbetet blir åsidosatt. Under vissa perioder kan det behövas extra hjälp med det systematiska kvalitetsarbetet.

Som kvalitetssamordnare kan vi bidra till att hitta förbättringsområden i ert dagliga arbete som på sikt kan leda till minskade kvalitetsbristkostnader eller minskad administration inom kvalitetsarbetet. Det är ofta som man krånglat till saker för att man tror att standarden ställer krav på det, när ISO 9001 istället ställer krav på att ni ska göra något och inte hur ni gör det. 

 

Miljösamordnare- hjälp med miljöarbetet

Miljöarbetet är särskilt viktigt i dessa tider där fokuset på klimat- och hållbarhetsarbetet har ökat drastiskt. Men förutom att ett aktivt klimatfokus säljer idag, är det dagliga miljöarbetet även styrt av en del lagkrav där överträdelser kan leda till sanktionsavgifter. Det kan också vara så att det finns miljökrav som du måste uppfylla i dina avtal med kunder (t ex vid kommunavtal). 

Vad vi kan hjälpa till med som miljösamordnare är att säkerställa att du som företag uppfyller gällande miljöförfattningar och miljökrav från era kunder. Vi kan också bidra till att miljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet, dvs hitta just era drivkrafter inom miljöområdet. Vi kan också bidra med att förtydliga ditt miljöarbete ut mot era kunder och övriga intressenter. 

Arbetsmiljösamordnare- hjälp med arbetsmiljöarbetet

En samordnare ur arbetsmiljösynpunkt har ansvaret för arbetsmiljöarbetet på företaget, eller egentligen för att relevanta arbetsmiljöuppgifter utförs. Arbetsmiljöansvaret ligger alltid på företagets VD. Vi åtar oss inte gärna rollen som arbetsmiljöansvarig, däremot kan vi vara en samordnare eller koordinator och då vill vi vara på plats större delen av tiden för att få överblick över arbetsmiljöarbetet. Undantag finns om det är kontorsföretag, men för producerade företag, byggföretag eller andra branscher med allvarliga arbetsmiljöfaror, vill vi vara på plats dagligen.  

När kan det behövas en KMA-samordnare?

En extern KMA-samordnare kan behövas vid t ex:

 • ordinarie samordnare blir föräldraledig, 
 • ordinarie samordnare slutar och en ny har inte hunnit anställas, 
 • det saknas intern kompetens för att driva KMA-arbetet (i dessa fall kan vi utbilda intern resurs under tiden som vi har uppdraget, om så önskas)
 • det saknas interna resurser för att driva KMA-arbetet
 • behov av att lyfta det interna KMA-arbetet, dvs ge det en vitamininjektion.


Inget samordnaruppdrag är för stort eller för litet för oss. Vårt uppdrag är att lösa dina problem!

Vårt arbetssätt bygger på att vi anpassar oss efter ditt företags önskemål. Vill du ha en mer förvaltande roll i avvaktan på en ny medarbetare, så är vi mer förvaltande. Vill du istället driva KMA-arbetet framåt, så släpper vi fram kraften hos våra Certway-konsulter

 

Varför anlita en KMA konsult via Certway?

KMA-konsultens uppgift är att hjälpa ert företag att utveckla verksamheten igenom att analysera och förbättra era affärsprocesser utifrån ett fokus på kvalitet, miljö, lagbevakning och arbetsmiljö. 

 • Vår ambition är att hjälpa er att utveckla dessa delar på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Ge er arbetsprocesser som på lång sikt gör ert företag mer innovativt och effektivt.
 • Det ska gå snabbt att implementera det ledningsverktyg ni behöver för verksamheten.  
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.