Certway har VÄGLETT över 350 företag TILL CERTIFIERING!

Är det din tur nu?

Läs mer om våra tjänster

Behöver du hjälp med interna revisioner, utbildningar, införande av KMA-arbete eller hyra en samordnare? Vi kan lösa det mesta, även med kort varsel!

KMA - Arbete

KMA är ett vanligt begrepp inom byggbranschen. Det omfattar bl a kvalitetsplaner, egenkontroller, miljöplaner och arbetsmiljöplaner m m.

Tips & Trix

Vilka är de vanligaste felen vid införande av ISO- och KMA-arbete? Ta del av våra tips och trix för att undvika de vanligaste fallgroparna.

Standarder vi arbetar med

ISO 9001

Certifiera ditt kvalitetsarbete

ISO 9001 är standarden där du certifierar ditt kvalitetsarbete, dvs hur du uppfyller de krav som kunder ställer på dig.

ISO 27001

Informationssäkerhet

ISO 27001 är en certifiering av ditt arbete med informationssäkerhet. På köpet får du även kontroll på ditt GDPR-arbete.

ISO 14001

Miljöcertifiering

Vill du få en stämpel på ditt miljöarbete är det ISO 14001 du ska välja. En miljöcertifiering kan även vara en fördel vid offentliga upphandlingar.

FR 2000

Integrerad standard

FR2000 är en integrerad standard där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet är integrerat. Lämplig för små och medelstora företag som vill certifiera sig.

ISO 45001

Arbetsmiljöcertifiering

ISO 45001 är standarden som du väljer om du ska arbetsmiljöcertifiera dig. Viste du att kraven på en arbetsmiljöcertifiering ökar vid offentliga upphandlingar?

ISO 3834

Kvalitetssäkra svetsarbete

Är du ett svetsande företag kanske du vill kvalitetscertifiera ditt svetsarbete. Då är det ISO 3834 som du ska välja.

Detta och mycket mer kan vi hjälpa dig med!

Ledningssystem

Oavsett om det är ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och eller informationssäkerhet kan vi hjälpa dig. Inget uppdrag är för litet, för stort eller för svårt för oss. Vi löser det mesta!

Nulägesanalys

Om du redan har ett arbete med KMA eller informationssäkerhet, men är osäker om det räcker för en certifiering, kan en nulägesanalys vara en bra start. Då får du en bra bild av vad som återstår och våra kompetenta konsulter ger också konkreta tips hur du ska lösa det vid sin avrapportering.

Miljövarudeklarationer & EPD

En miljövarudeklaration, eller EPD som det också kallas, är en beskrivning av en produkts miljöpåverkan. Kraven på just miljövarudeklarationer bara ökar och vi hjälper dig gärna!

Lagregister

Det sker ständigt förändringar i de lagkrav som du omfattas av. I vår lagregistertjänst hjälper vi dig att bevaka de miljö- och arbetsmiljölagar som är relevanta för dig.

Interna revisioner

Internrevision är en typ av egenkontroll av KMA-arbetet. Ibland kan det vara bra att få andra ögon på sitt arbete för att komma vidare i sitt förbättringsarbete.

KMA - samordnare

Ibland räcker inte de interna resurserna till för KMA-arbetet. Vi kan då bistå med den kompetens och de resurser som du saknar.

Certway nyheter

Mer nyheter

Om oss på Certway

Målsättningen med Certways arbete är att hjälpa dig att få enkla, användarvänliga och effektiva ledningssystem till en rimlig kostnad. För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt och få en förståelse för hur vi kan utarbeta ett enklare arbetssätt är Certway själva certifierade mot ISO 9001, 14001 och ISO 45001. 

Certways grundare, Gunilla Mattsson, har arbetat som miljö- och kvalitetskonsult sedan 1998. Sedan starten 2008 har Certways konsulter väglett mer än 350 företag på närmare 500 siter till en certifiering.

Våra ledningssystem är enkla att arbeta med och ska hjälpa dig att öka lönsamheten!

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.