Låt oss utföra en nulägesanalys på ditt ledningssystem

Vad är en nulägesanalys eller GAP-analys?

Kanske har du redan det mesta av ditt ledningssystem på plats, men vill veta om det håller hela vägen till en certifiering?

Då kan en nulägesanalys, eller GAP-analys som det också kallas, vara en bra start mot er certifiering. En nulägesanalys innebär nämligen att vi kontrollerar hur väl du uppfyller kraven i respektive standard som du ska certifiera dig mot.

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Certways nulägesanalys

Vår nulägesanalys innebär att våra kunniga KMA-konsulter granskar den information som du har i ditt ledningssystem (KMA-arbete), dvs vi granskar de rutiner som du redan har. Vi tittar även på

  • hur väl ditt ledningssystem är integrerat i ert dagliga arbete? Dvs är det en papperstiger eller är det ett ledningssystem som används på riktigt?
  • om det saknas någon viktig dokumentation som det finns krav på i respektive standard. Om det är ett miljö- eller arbetsmiljösystem brukar vi även kika på om ni uppfyller de vanligaste lagkraven (t ex avfallshantering och SAM-arbete). 

 

Med vår nulägesanalys får du även stöd i arbetet att identifiera eventuella brister exempelvis i relation till företagets policy, mål, kundkrav eller i rutinerna för samråd med personalen.

Resultatet av vår nulägesanalys dokumenteras slutligen i en rapport. I rapporten får du en tydlig bild hur väl du uppfyller respektive krav i standarden genom att de färgmarkeras med grönt, gult och rött.

Vi tycker att det är viktigt att du inte bara få reda på vad som är fel utan även råd på hur du kan komma tillrätta med ev brister. Vi lämnar också förbättringsförslag, om du kanske har gjort arbetssättet onödigt krångligt. 

Rapporten gör det möjligt för dig, att bedöma var du bör lägga fokus för att nå din certifiering eller fortsatta ISO-arbete. Målsättningen från vår sida är att den ska vara så tydlig att du kan vidta de åtgärder som behövs utan vår hjälp. 

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.