Anlita våra hållbarhetskonsulter

Kraven på att företag ska kunna redovisa ett hållbarhetsarbete ökar och kommer fortsätta att öka framöver, men är du redo för dessa krav? Vi på Certway kan hjälpa dig med allt inom hållbarhetsarbetet som: 

 

Tillsammans tar vi fram ett hållbarhetsarbete som gör skillnad och som utgår från din ambitionsnivå. I hållbarhetsarbetet utgår vi från ISO 26000 eller Global Reporting Initiative, du väljer. 

Hållbarhetsanalys/Väsentlighetsanalys

I våra hållbarhetsanalyser analyserar vi  tillsammans med dig vad ni redan gör och vilka områden som kan förbättras. I analysen utgår vi från de globala målen (Agenda 20230). I analysen ingår att ta fram en strategi för hållbarhetsarbetet som sedan utgör  grunden till hållbarhetsplanen och resultatet presenteras för företagets ledningsgrupp.  

Hållbarhetspolicy

En hållbarhetspolicy fungerar som en kompass i ert dagliga hållbarhetsarbete, då den talar om för era kunder vad ni står för och åtar er när det gäller hållbarhetsarbetet. Den talar också om för dina medarbetare hur de ska agera när de står inför val i sitt dagliga arbete. 

Tillsammans tar vi fram en hållbarhetspolicy som speglar ert företag och ert hållbarhetsstrategi. 

Hitta snabbt

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsplanen innehåller de åtgärder som du har åtagit dig för att nå din hållbarhetsstrategi.  I handlingsplanen ingår både målen med hållbarhetsarbetet samt handlingsplaner och rutiner för att ni ska kunna nå dessa.

Vi tar tillsammans fram hur planen ska implementeras i det dagliga arbetet och den sjösätts enligt överenskommelse. 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är en summering av hur väl ni har uppfyllt er hållbarhetsstrategi, hållbarhetsmål och hållbarhetsplan. Den tas fram enligt ISO 26000 eller Global Reporting System (GRI).  

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!