Hållbarhetsplan

får hållbarhetsarbetet att växa

Hållbarhetsarbetet brukar bestå av en hållbarhetspolicy, en hållbarhetsplan och en hållbarhetsredovisning. Här fokuserar vi på själva hållbarhetsplanen.

Vad är en hållbarhetsplan?

Hållbarhetsplanen är en viktig del i ditt hållbarhetsarbete, då den anger vilka mål du har för hållbarhetsarbetet samt vad du åtar dig att göra för att uppnå dem. 

Hitta snabbt

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Vad ska en hållbarhetsplan innehålla?

Det finns egentligen ingen standard som talar om vad en hållbarhetsplan ska innehålla, men den brukar utgå från t ex:

  • FN:s Global Compact,
  • De globala målen (Agenda 2030),
  • Global Reporting Initiative (GRI),
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag, m fl.

 

Det finns även en standard, ISO 26000, som kan ge dig en guide i hur du kan arbeta med social hållbarhet på ditt företag.

Det vanliga är dock att följande punkter finns med:

  • Intressentanalys/omvärldsanalys: dvs vilka krav och förväntningar har relevanta intressenter på ditt företag ur ekologisk-, social- och ekonomisk synvinkel. Intressenter kan t ex vara kunder, leverantörer, ägare, medarbetare, grannar, samhälle etc.
  • Hållbarhetspolicy alternativt viktiga hållbarhetsfrågor: dvs vilka områden kommer ni att arbeta inom. Ett alternativ kan också vara att ta fram en hållbarhetspolicy som innehåller detta. En hållbarhetspolicy kan även fungera som ett säljdokument som talar om för era kunder varför de ska anlita dig och samtidigt fungera som dina medarbetares kompass i sitt dagliga arbete. 
  • Hållbarhetsmål: dvs vilka områden som ni ska bli bättre inom samt handlingsplaner för hur ni ska nå dit. OBS att målen behöver omfatta de tre områden som hållbarhet spänner över, dvs ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbara mål. Ett tips är att använda sig av t ex miljö- och arbetsmiljömålen i ditt ISO 14001– och ISO 45001-arbete eller att använda dig av något av de globala målen. 
  • Kommunikation: dvs en sammanställning över hur ni kommunicerar ert hållbarhetsarbete internt inom organisationen samt externt till allmänheten eller andra intressenter.
  • Uppföljning: dvs hur ni följer upp ert hållbarhetsarbete. Här kan ni t ex ange att ni följer upp ert hållbarhetsarbete via ledningsgruppsmöten samt sammanställning av en hållbarhetsredovisning.
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.